Obyvatelé Doubravky mohou hlasovat o tom, co si nejvíce přejí ve svém obvodě

Zveřejněno v Aktuálně
Od - neděle, 3. březen 2024 11:09
Obyvatelé Doubravky mohou hlasovat o tom, co si nejvíce přejí ve svém obvodě Jeden z návrhů, o kterém mohou lidé hlasovat. Zdroj: ÚMO Plzeň 4

Do 31. března budou moci lidé hlasovat o 13 projektech, které vybrala k realizaci Komise rozvoje čtvrtého plzeňského obvodu v rámci 3. ročníku participativního rozpočtu Rozhodněte sami. Celkem lidé poslali rekordních 140 podnětů, jak zkrášlit tuto lokalitu. Mezi nápady k hlasování je například dětské hřiště, pohádková naučná stezka, zastínění pískovišť, venkovní šachy či chodníkové hry. Vyčleněno je celkem 1,5 milionu korun. Projekt nebo projekty s nejvyšším počtem hlasů obvod zrealizuje. Každý může hlasovat maximálně pro dva projekty. Podpořit nápady je možné prostřednictvím webu rozhodnetesami.cz/plzen4/ nebo lze vyplnit hlasovací lístek v podatelně či na informacích Úřadu městského obvodu Plzeň 4.

O třetí ročník Rozhodněte sami byl mimořádný zájem a podněty zasahovaly do mnoha oblastí. „Několik nápadů se týkalo dopravy a bezpečnosti silničního provozu, další zase sportu a volnočasových aktivit nebo ekologie,“ popsala koordinátorka projektu Ing. Martina Seidlerová. „Bohužel všechny podněty nemohly postoupit do závěrečného hlasování. Sem můžeme zařadit jen ty, které mohou být realizovány například na našich pozemcích a jsme pochopitelně limitováni také výší celkových finančních nákladů,“ říká místostarosta MO Plzeň 4 Ing. Jan Kakeš. „Mezi podněty se objevily nápady, které by překročily alokovanou částku 1,5 milionu korun, šlo například o úpravu hřiště a revitalizaci vodní nádrže v Červeném Hrádku. Nicméně tento velký projekt zrealizujeme společně se Správou veřejného statku města Plzně,“ nastiňuje starosta Čtyřky Tomáš Soukup. „Mezi navrhovanými projekty bylo také taneční pódium v Lobezském parku. Jeho vybudování s potřebným zázemím by však také překročilo rozpočet. Komise rozvoje jej nicméně navrhla zařadit mezi plánované investice,“ doplnil starosta Tomáš Soukup. Do závěrečného hlasování se také nedostaly drobné podněty, které obvod zajistí v rámci svých menších investičních akcí nebo v rámci pravidelné údržby. Jde například o přidání laviček, dětských nebo herních prvků do konkrétních lokalit či o výsadbu zeleně. Některé návrhy zase nespadají do kompetence městského obvodu, a proto je musí zástupci Čtyřky předat jiným organizacím nebo úřadům, například Čisté Plzni, Čezu nebo městským organizacím. „Věřím, že si lidé určitě mezi vybranými návrhy najdou své favority, které podpoří. Jsem zvědavý, kolik lidí se do závěrečného hlasování zapojí,“ dodává starosta.

První ročník Rozhodněte sami proběhl na Čtyřce v roce 2019, další ročník v roce 2021. V rámci uplynulých ročníků se podařilo zrealizovat například alej pod Chlumem, workoutové hřiště nebo psí loučku. Nyní je připravena projektová dokumentace k vybudování pumptracku v Psovském údolí, poblíž železničního tunelu.

S participativním rozpočtem Rozhodněte sami začal v Plzni čtvrtý městský obvod. K tomuto projektu se v loňském roce připojil také třetí obvod. Participace znamená, že mají lidé možnost sami se zapojit do rozdělování části veřejných financí a mohou rozhodnout o projektech, které by si přáli ve svém okolí realizovat.