Opravy v nájemním bydlení. Kdy je hradí nájemce a kdy pronajímatel?

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 24. červen 2022 12:21
Opravy v nájemním bydlení. Kdy je hradí nájemce a kdy pronajímatel? Foto: město Plzeň

Ceny nájemního bydlení v posledních měsících výrazně rostou. Do již tak napjatého rozpočtu mnohých nájemců mohou zasáhnout i výdaje za nevyhnutelné opravy a úpravy v bytech. Údržba a opravy v nájemních bytech jsou ošetřeny jak v občanském zákoníku, tak ve speciálním vládním nařízení (nařízení vlády č. 308/2015 Sb.). Z § 2257 občanského zákoníku vyplývá, že pronajímatel je po dobu nájmu povinen udržovat byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Nájemce pak provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.

Vládní nařízení v § 4 konkrétně specifikuje, co zajišťuje a platí nájemce a co pronajímatel. Do běžné údržby spadá zejména úklid a čištění bytu včetně jeho zařízení a vybavení. Nájemce by měl zařízení udržovat a pravidelně kontrolovat jeho funkčnost. To se týká například kontroly radiátorů, kotlů a bojlerů, ale také vodovodních baterií. Nájemce si běžně platí také částečnou výmalbu, tapetování a opravu omítek a čištění obkladů stěn, podlah a podlahových krytin a zanesených odpadů. Výčet drobných oprav vymezuje § 4 nařízení vlády č. 308/2015 Sb., a to ze dvou pohledů – na základě věcného vymezení a podle výše nákladů.

Mezi věcně vymezené drobné opravy patří např. výměny prahů a lišt nebo elektrického zámku, opravy částí dveří a oken, jejich součástí, rolet, žaluzií, klik a kování, jestliže zasahují do vnitřního prostoru bytu, opravy vodovodních výtoků a zápachových uzávěrek, digestoří, umyvadel, dřezů, kuchyňských linek, klimatizace, satelitů, domácích telefonů apod. Nájemce pochopitelně může v bytě provést i další drobnou opravu či výměnu některých předmětů, které nejsou zahrnuty ve výčtu § 4 nařízení vlády. V takovém případě ji pak musí uhradit ze svého, pokud celková částka za jednu opravu nepřesáhne 1000 korun.
V případě, že v pronajatém bytě zjistíte jinou než drobnou závadu, kterou je třeba okamžitě odstranit, je vaší povinností na ni ihned upozornit pronajímatele.
Dobře sepsaný předávací protokol dokáže ochránit práva nájemce, ale i pronajímatele, a to nejen v případě údržby a oprav v daném bytě. Především by měl obsahovat soupis veškerého vybavení bytu, které vlastník bytu přenechává nájemci k užívání, a to ideálně i s fotografiemi.

Autor: Silva Ema Kolářová