Otevření Plzenecké ulice po rekonstrukci se posouvá, firma na ní nechala vady a nedodělky

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 12. leden 2024 07:41
Otevření Plzenecké ulice po rekonstrukci se posouvá, firma na ní nechala vady a nedodělky Zdroj foto: A. Tolar

Rozsáhlá rekonstrukce Plzenecké ulice na Slovanech, jež začala loni po Velikonocích, měla být dle harmonogramu dokončena 6. prosince 2023. Tento termín ale přes veškeré výzvy a upozornění stavební firma nedodržela. Při kontrolní prohlídce stavby 3. ledna navíc byly zjištěny vady a nedodělky, proto město Plzeň zatím komunikaci nepřevzalo do užívání.

„V současné době probíhá odstraňování vad a na zhotoviteli bude uplatněna smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení. Otevření a zprůjezdnění Plzenecké ulice město předpokládá nejpozději do konce ledna,“ informoval Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Celoplošná oprava Plzenecké byla rozdělena do dvou etap. První zahrnovala část od Slovanské až za křižovatku s ulicí Houškovou, navázala na ní druhá v úseku mezi Houškovou a Koterovskou. Během nich došlo ke kompletní rekonstrukci včetně sítí.

Investorem stavby je sdružení městské příspěvkové organizace Správa veřejného statku města Plzně a Vodárny Plzeň. Zhotovitelem je firma Vodohospodářské stavby z Teplic, respektive její závod Plzeňské komunikace. Celková cena díla je 43 879 745 korun včetně DPH, z toho Správa veřejného statku města Plzně zaplatí 24 195 944 korun a Vodárna Plzeň 19 683 801 korun.