Památkáři dokončili obnovu statku U Matoušů v Plzni

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 17. březen 2021 16:32
Bolevec_pohled dvur Foto: NPÚ

Na 43,4 milionu korun přišla kompletní obnova selského dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci, kterou dokončil Národní památkový ústav (NPÚ). Statek na Bolevecké návsi obklopené sídlištěm je od roku 2008 národní kulturní památkou. Obnova, podpořená v evropském programu IROP, zahrnovala rekonstrukci historických staveb, revitalizaci dvora a zahrady a nové expozice, které přiblíží každodenní i sváteční život rodiny hospodáře na přelomu 19. a 20. století.

Foto: NPÚ

„Během posledního roku a půl prošel areál selského dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci náročnou obnovou, která výrazně zlepšila jeho technický stav a dala mu novou náplň. Věřím, že statek má potenciál stát se nejen významnou památkou plzeňské metropole, ale i vyhledávaným komunitním centrem," říká ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec. Selský dvůr U Matoušů je od roku 2008 národní kulturní památkou a spolu s dalšími usedlostmi vymezuje jádro někdejší vsi.

Stavební část projektu „Rok na vsi – revitalizace Národní kulturní památky selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci“ byla zahájena na konci srpna 2019. V rámci projektu byla provedena kompletní obnova interiérů i vnějšího pláště všech historických staveb - obytného stavení, stájí, stodoly, sýpky, kůlny a přístavků. Součástí prací bylo vybudování technické infrastruktury v celém areálu zahrnující vodovod, kanalizaci, rozvody elektřiny, plynu a slaboproudu. Na dvoře statku byly provedeny terénní úpravy a založen štěrkový trávník. Ústředním bodem dvora se stala obnovená studna s pumpou a nově vysazeným ořešákem. V rámci revitalizace zahrady byly dosázeny ovocné stromy, keře a řada trvalek a bylin užívaných v lidovém léčitelství.

Foto: NPÚ

Projekt vedle obnovy samotných staveb přinesl i nové expozice. „Snažíme se, aby usedlost působila kompaktně a aby návštěvník vnímal, že jednotlivé objekty fungovaly pospolu a že jejich nedílnou součástí v minulosti byly i pole, louky a pastviny. Jednotlivé objekty jsou vybaveny tak, aby co nejvíce připomínaly svůj původní účel," upřesňuje správce dvora Martin Kolovský. Obytné stavení s unikátní doškovou střechou je prezentováno jako vícegenerační obytný dům se skladovacím zázemím. „Najdeme v něm světnici, kuchyni s komorou, ale i bydlení pro mladou rodinu hospodářovy dcery, která se s manželem připravuje na převzetí statku“, vyjmenovává Martin Kolovský. Dobovou atmosféru interiérů navozuje zrestaurovaná šablonová výmalba i nové dřevěné podlahy. Ve světnici mohou návštěvníci obdivovat slavnostní oděv sedláka a selky z Plzeňska. Ve stodole jsou umístěny zemědělské stroje jako mlátičky, čistící fukary nebo velký žebřinový vůz. Nechybí unikátně dochované dřevěné potrubí, které rozvádělo vodu ze zdejší studny. V sýpce je instalována expozice Cesta obilí, která prezentuje hlavní činnosti spojené s pěstováním obilí v průběhu zemědělského roku a jeho dalším využitím. „Pozornost určitě zaujme závěrečná část expozice věnovaná výrobě došků, které kryjí střechu obytného stavení statku. Tuto partii doplňuje působivý videoklip," říká jedna z kurátorek expozice Kateřina Cichrová z NPÚ. V prostorách bývalých stájí a chlévů vzniklo zázemí pro návštěvníky. Využívány budou také k pořádání výstav, přednášek a akcí. V podkroví se nalézají depozitáře a badatelna.

Foto: NPÚ

Předměty denní potřeby, které byly použity na vybavení expozic, se dochovaly přímo na statku nebo byly darovány spolkem Sdružení boleveckých rodáků nebo majiteli okolních stavení. Malované skříně, truhly a další lidový nábytek z Plzeňska zapůjčilo Národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni. Téměř všechny předměty potřebovaly restaurátorský nebo konzervační zásah. Celková částka, která zahrnovala i zrestaurování a sestavení kachlového sporáku do kuchyně, překročila 1,2 milionu.

Statek bude otevřen téměř po celý rok. „Mimo hlavní sezónu bude návštěvnický provoz probíhat během pracovního týdne, kdy se zaměříme hlavně na vzdělávací programy pro žáky základních a středních škol. S příchodem jara bude otevřeno i o víkendech. K významným svátkům v rámci roku plánujeme atraktivní akce jako například masopust, máje, posvícení nebo advent. Prohlídky stavení zpestří dekorace a vyprávění o lidových zvycích a tradicích, které se vázaly k danému období," nastiňuje provoz Martin Kolovský. Specialitou by podle něj měly být „správcovské“ prohlídky, během nichž průvodce v kroji provede návštěvníky celým areálem. Prohlídka sýpky, stodoly a dalších částí areálu bude jinak bez průvodce. Zpřístupnění objektu bylo původně plánováno již na 18. března, avšak vzhledem k současné epidemii nemoci COVID 19 muselo být prozatím odloženo. Brána statku se veřejnosti otevře ihned, jakmile to epidemiologická situace dovolí.