Parkování v Plzni na Borech se zlepší, přibude 30 nových míst

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 12. květen 2020 15:31
DSC06107 Foto: ÚMO 3

Tři desítky nových parkovacích míst vzniknou v ulici U Borského parku. Celá rekonstrukce za 8,5 milionu korun by měla skončit nejdéle za půl roku. Původně plánovaný termín zahájení stavební realizace byl v březnu, z důvodu snížení počtu parkovacích míst v nedaleké lokalitě kvůli uzavírce křižovatky U Borského parku – Klatovská a tím vzniklé objízdné trase ulicemi Politických vězňů a Dvořákova, byl termín posunut tak, aby nebyl zvyšován tlak na zbývající kapacity parkovacích míst.

„Stávající živelné parkování má celkovou kapacitu zhruba 42 míst, díky rekonstrukci navýšíme kapacitu až na 70 šikmých parkovacích stání. V rámci realizace bude také definitivně zrušeno parkoviště kamionů, které bylo dlouhodobě kritizováno obyvateli okolních domů. V souvislosti s omezením šíření koronaviru došlo ke zpoždění dokončení úpravy křižovatky u bývalé konečné stanice Bory, a protože další posunutí termínu zahájení budování parkovacích míst bohužel již nebylo možné, bude nějaký čas zvýšený deficit parkovacích míst v této lokalitě. Za tento stav se obyvatelům Bor omlouvám a děkuji za pochopení,“ říká první místostarosta centrálního obvodu Petr Baloun, v jehož gesci jsou investice centrálního městského obvodu.

Stávající plocha je v dezolátním stavu, takže komunikace a parkoviště dostane úplně nový povrch. Komunikace bude z asfaltového betonu, parkovací místa a chodníky budou dlážděné tak, aby byl umožněn v maximálním možném rozsahu vsak srážkových vod. V souvislosti s realizací této akce byla upravena dokumentace a podána žádost o dotaci v programu zlepšování hospodaření s dešťovými vodami.

„Investiční náklady dosáhnou osmi a půl milionu korun, dokončení rekonstrukce předpokládáme nejpozději do šesti měsíců z jejího zahájení. Termín dokončení se samozřejmě ve spolupráci se zhotovitelem budeme snažit zkrátit tak, aby dopady do života obyvatel byly co možná nejnižší,“ doplnil Petr Baloun.