Plzeň hledá provozovatele sdílených kol a koloběžky

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 15. duben 2024 15:50
Plzeň hledá provozovatele sdílených kol a koloběžky ilustrační. Foto: pixabay

Výběrové řízení na nového provozovatele systému sdílených kol a koloběžek vyhlásila plzeňská radnice. Díky plánované finanční podpoře města by mohli obyvatelé a návštěvníci Plzně již o prázdninách využívat sdílená kola či koloběžky vítězného provozovatele prvních 15 minut zdarma.

„Chceme zavést nový systém sdílených prostředků mikromobility. Sdílená kola a koloběžky nabízejí možnost rychlého přesunu po městě s minimálním dopadem na životní prostředí. V kombinaci s kvalitní městskou veřejnou dopravou nabízejí atraktivní alternativu jízdy autem po městě,“ řekl náměstek primátora Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

„Mnozí cyklisté nechtějí kolo ve městě používat hlavně z obavy před jeho krádeží. O vlastní kolo se musíte starat, pokud je dražší, neradi ho spouštíte z očí. To vše se sdíleným kolem odpadá. Proto se ve velkých evropských městech bikesharingové systémy rychle ujaly. Následovala je už i mnohá česká města,“ říká plzeňská cyklokoordinátorka Radka Žáková.

Na nového provozovatele služby klade město Plzeň ve výběrovém řízení celou řadu podmínek. „Především požadujeme tzv. staniční systém, tedy to, že sdílená kola nebude dovoleno parkovat kdekoliv volně po městě, ale pouze na předem určených a městech schválených označených místech,“ řekl náměstek Tolar. Prvních více než 50 míst k odstavování sdílených prostředků mikromobility vítězi tendru město nabídne při podpisu smlouvy. Další si v závislosti na zkušenostech z jiných měst bude muset zajistit provozovatel sám tak, aby pokryl území města.

„Studie mikromobility, kterou jsme si před vypsáním tendru nechali zpracovat, stanovuje jako žádoucí počet pro naše město až 700 prostředků mikromobility,“ řekl Tolar. Pro rozjezd služby město od budoucího provozovatele požaduje minimálně 120 mechanických kol či koloběžek a 80 elektrokol. Uživatel se bude muset před prvním použitím sdíleného kola či koloběžky zaregistrovat a na prvních 15 minut bude mít každou výpůjčku zdarma. Po uplynutí doby mu již poběží placený tarif.

Přísnost na elektrokoloběžky

Městem schválená studie mikromobility sice doporučila do mixu sdílených prostředků v Plzni zařadit i elektrokoloběžky, vedení města se ale rozhodlo jejich půjčování nepodporovat. „Budoucímu provozovateli, projeví-li o to zájem, sice umožníme i elektrokoloběžky do flotily půjčovaných prostředků zařadit, ale jen ve velmi omezeném počtu maximálně v poměru 2:5 ve prospěch kol, případné půjčování elektrokoloběžek by nebylo ze strany města nijak finančně dotováno, tedy žádné minuty pro veřejnost by nebyly zdarma. Sdílené elektrokoloběžky by navíc musely mít omezovač rychlosti na limit 15 km/h, povinnou zvukovou signalizaci jízdy a město by si pomocí GPS lokalizace stanovilo zóny, kam by se s koloběžkami vůbec nesmělo jezdit, stejně tak by jejich používání bylo zakázáno v nočních hodinách,“ vyjmenoval Tolar základní podmínky, bez jejichž splnění by město nebylo ochotné sdílené elektrokoloběžky tolerovat. Náměstek dodal, že tento přístup k elektrokoloběžkám Plzeň zvolila na základě zkušeností z jiných měst, kde se jejich půjčování mnohdy vymklo kontrole a způsobilo problémy s bezpečností.

Výběrové řízení na sdílené prostředky zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně, uzávěrka přihlášek je 10. května. Služba by mohla začít fungovat od 1. července letošního roku. Vítěz tendru získá exkluzivní podporu města. Město na to počítá ve svém rozpočtu s maximální částkou 5 milionů korun ročně.

V Plzni funguje již několik let systém sdílených kol kolemplzne.cz, který provozuje nezisková organizace téhož jména. Město jí v minulosti několikrát přispělo formou dotace zejména na obnovu kolového parku. Kola se parkují na území města, systém ale nemá vyhrazená parkovací stání.