×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 10014

Plzeň připravuje novelizaci svého cyklogenerelu

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pondělí, 20. září 2021 20:05
Plzeň připravuje novelizaci svého cyklogenerelu Foto: Ilustrační/Magistrát města Plzně

Rada města Plzně schválila podobu a strukturu nového Cyklogenerelu města Plzně, který nově zahrne i kategorizaci tras, systémový přístup k vyznačování cyklotras, značení cykloobjížděk, odstavování kol a majetkové prověření tras nebo cykloparkování v Plzni.

„Opatření při řešení epidemie covid-19 byla akceleračním prvkem, který dostal na kola další nové uživatele. Velkým rozvojem procházejí díky novým technologiím i kola a další vozítka na elektrický pohon. Tyto vlivy je třeba zohlednit v přístupu města, neboť z nich plyne jak změna v chování uživatelů infrastruktury pro cyklisty, tak i nároky na infrastrukturu samotnou či zajištění bezpečnosti a plynulosti dotčených druhů doprav,“ vysvětlil Michal Vozobule, náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí

„Město Plzeň má platný Generel cyklistických tras města Plzně, který prochází pravidelnou aktualizací. Vzhledem k narůstajícímu počtu cyklistů, koloběžkářů, uživatelů segwayů a podobně je třeba aktualizovat nejen samotný cyklogenerel jako plán cyklostezek, ale doplnit tento strategický dokument o další segmenty, které z něj udělají komplexní dokument odpovídající stávajícím potřebám města Plzně v cyklodopravě,“ uvedl Jan Hakl, vedoucí Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně.

Jedním z cílů schválení pravidel je postupné vytvoření sítě hlavních tras, které umožní rychlejší dopravu cyklistům zejména pro denní dojížďku do zaměstnání či škol, a jejichž parametry by měly do cyklodopravy nalákat další uživatele. Zvýšení komfortu pro cyklisty by měl přinést také systémový přístup v parkování kol i řešení značení objížděk.