Plzeň rozdělí 8,5 milionů organizacím na zvládání koronaviru

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 23. červen 2020 14:14
radnice Plzeň foto: plzen.cz

Rozdělení více než 8,5 milionu korun sportovním klubům a kulturním organizacím a subjektům v cestovním ruchu a prezentace města schválili plzeňští zastupitelé. Peníze mají pomoci zmírnit následky koronavirové pandemie. Mnoho z nich přišlo po vyhlášení zákazu hromadných akcí o veškeré příjmy nebo o jejich velkou část. Zastupitelé schválili přidělení dotací 81 žadatelům. Individuální dotace též nahradily dotační program na podporu prezentace města a cestovního ruchu, který byl letos zrušen.

„Jsem velmi rád, že můžeme mnoha plzeňským aktérům pomoci usnadnit jejich nelehkou situaci. Věřím, že se nám i tímto podaří udržet stávající kvalitu volnočasové nabídky. Právě to je jeden z důležitých faktorů, který přispívá k tomu, že jsou Plzeňané dlouhodobě spokojeni s úrovní života v našem městě. Z 81 podpořených žádostí se celkem 36 týká sportu, další pak kultury a cestovního ruchu,“ uvedl primátor Martin Baxa, z rozpočtu jehož kanceláře se individuální podpora poskytne a která celý proces administrovala. Individuální dotace též nahrazují dotační program na podporu prezentace města a cestovního ruchu, který byl letos zrušen.

Z oblasti sportu jsou mezi podpořenými například SK SMÍCHOV PLZEŇ z. s., Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Koterov, Atletický klub Škoda Plzeň z. s., TJ Prazdroj Plzeň z. s., TK ŠKODA Plzeň z. s., Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Nová Hospoda, Sportovní klub Radbuza Plzeň, z. s., Tělovýchovná jednota Union Plzeň, z. s., Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z. s. a další. Celkem se jedná o 36 subjektů. Nejčastěji sportovní subjekty žádaly o pomoc s náklady na úhradu energií a nájemného, s podporou nákladů na údržbu, správu a zabezpečení areálů, na nákup dezinfekčních prostředků a dezinfekce prostor, na sanace výpadku příjmů a podobně.

Z oblasti kultury a cestovního ruchu město poskytne podporu 45 subjektům. Jsou mezi nimi například Bohemia JazzFest, o. p. s., Alliance francaise de Plzeň, z. s., Divadlo Dialog Plzeň, Johan, zapsaný ústav, Loutkové divadlo V Boudě Plzeň, z .s., JUNIORFEST, z. s., k světu. z. s., Plzeň 2015, z. ú., Synagoga Concerts, s. r. o., Žongléros Ansámbl, z. s., Pěstuj prostor, z. s., Techmania Science Center o. p. s. a další. Kulturní aktéři nejčastěji žádali o pomoc s úhradou nákladů na technické a produkční zajištění projektů, které musely být zrušeny nebo časově přesunuty, na nájemné a provozní náklady, na nezbytné vícenáklady související s přesunem akcí, na úhradu nákladů souvisejících s dezinfekcí prostor a podobně.

„Festivaly a další kulturní i sportovní akce plní hotely i restaurace a vytváří v Plzni tisíce pracovních míst. Na realizaci kulturních a sportovních projektů se podílejí stovky osob, které fungují často nezávisle jako osoby samostatně výdělečně činné. Mnoho z nich přišlo po vyhlášení nařízení vlády z 10. března 2020 o zákazu hromadných akcí o veškeré své příjmy nebo o jejich velkou část. Právě jim byla podpora určena,“ doplnil primátor Martin Baxa.