Plzeň rozšíří od září další zóny placeného stání

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 24. srpen 2022 12:10
Plzeň rozšíří od září další zóny placeného stání ilustrační. Foto: město Plzeň

Město Plzeň rozšíří s platností od 5. září zóny placeného stání. Bude se jednat o zónu C západně od Klatovské třídy, která zahrnuje území mezi ulicemi Přemyslova, Kotkova, Tylova a Puškinova. Základní sazba bude 20 korun za hodinu, rezident za parkovací kartu zaplatí 700 korun za rok, ostatní 12 500 korun. Dále bude do placených zón zahrnuto parkoviště u bývalého Prioru v Ukrajinské ulici. Již v roce 2020 Rada města Plzně po projednání s městskými obvody rozhodla o rozšíření zóny placeného stání na území městských obvodů Plzeň 1, 2 a 3. Letos se jedná o druhé rozšíření parkovacích zón, od srpna řidiči platí za parkování na Petrohradě. Město se tak snaží umožnit zaparkování blíže bydlišti hlavně rezidentům.

„Jsme přesvědčeni, že parkovací zóny spolu s budováním P+R parkovišť a spolehlivou a kvalitní veřejnou dopravou představují klíčová opatření rozumné parkovací politiky, která je nástrojem pro ovlivnění dopravy hlavně v centru. Další rozšíření placeného stání západně od Klatovské či na Slovanech připravujeme,“ vysvětlil náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Od 5. září 2022 bude rozšířena zóna C západně od Klatovské třídy, která zahrne celé území mezi ulicemi Přemyslova, Kotkova, Tylova a Puškinova. Většina těchto ulic je dnes v zóně F. Zde bude základní sazba 20 korun za hodinu v pracovní dny od 7 do 19 hodin, rezident za parkovací kartu zaplatí 700 korun za rok, ostatní předplatitelé 12 500 korun. Důvodem přeřazení některých ulic do zóny C je velké vytížení parkovacích stání, a tedy snaha o regulaci parkování a zajištění většího množství parkovacích stání hlavně pro rezidenty. Od 5. září zároveň bude také zahrnuto do placených zón parkoviště u bývalého Prioru v Ukrajinské ulici (zóna D).

Nové zóny jsou koncipovány jako smíšené. To znamená, že držitelé parkovacích karet budou využívat stejná místa jako ti, kteří budou mít oprávnění krátkodobé (tzv. parkovací lístek). Lístek lze již nějakou dobu zakoupit nejen v automatu, ale i pomocí mobilní aplikace Park Simply Plzeň. Rovněž parkovací karty lze pořídit již nyní s platností od 5. září 2022 i na základě elektronického podání přes web https://selfservice.parkovacilistek.cz/Plzen/. Podání žádosti je možné také na Zákaznickém centru PMDP, Denisovo nábřeží 12. Je třeba mít s sebou občanský průkaz, technický průkaz (velký), výpis z obchodního a živnostenského rejstříku s adresou sídla nebo provozovny.

Hlavním důvodem pro zřizování zóny placeného stání je regulace dopravy v klidu, tedy parkování. Pokud by město parkování neregulovalo, poptávka by na většině území města převýšila nabízený počet parkovacích míst a došlo by k přeplnění ulic a omezení dalších funkcí veřejného prostoru. „Zřízení zóny je výhodné zejména pro osoby s trvalým pobytem v území, protože si mohou zakoupit poměrně levné dlouhodobé parkovací oprávnění. Ostatní uživatele má tento systém přimět ke zkrácení doby parkování, většímu využívání jiných forem přepravy anebo k většímu využívání záchytných parkovišť mimo zpoplatněnou zónu,“ řekl vedoucí Úseku dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně Ondřej Vohradský, který projekt koordinuje.