Plzeň se na několik měsíců stane přístavem. Do Západočeské galerie v Plzni připlouvají parníky

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - pátek, 27. říjen 2023 17:08
Plzeň se na několik měsíců stane přístavem. Do Západočeské galerie v Plzni připlouvají parníky Foto: Západočeská galerie

Obrazy Josefa Šímy, Antonína Chittussiho, Jakuba Schikanedera, Karla Holana či Otakara Mrkvičky, které okouzlila krása plavby, parníků a stavby lodí, představuje ode dneška nová výstava Západočeské galerie v Plzni nazvaná Plnou parou vpřed! Lodě a plavba v českém malířství 1850 - 1950. Výstavní síň 13 v Pražské ulici bude až do 4. února pomyslným přístavem pro tři desítky obrazů. Zachycují počátky plavby na Vltavě a Labi, stavbu lodí v Čechách, rozvoj paroplavby na Vltavě a její přerod z městské hromadné dopravy na turistickou atrakci i s tím spojenou nostalgii.

Plnou parou vpred ZCG 2Téma vnitrozemské plavby v Čechách je velmi zajímavé, ale zároveň málo prozkoumané. Výstava ve třech tematických celcích představuje obrazy často sice známé, ale poprvé věrohodně identifikované. „Čechy jako vnitrozemská země pohlížely na lodní dopravu vždy s nedůvěrou. Přitom ve skutečnosti hrála mnohem významnější roli, než by se z dobových literárních svědectví mohlo zdát, a byla také častým námětem výtvarných děl. Bizarním výsledkem této dichotomie je fakt, že řada obrazů, jejichž námětem je vnitrozemská plavba v Čechách, zůstala neidentifikována, nebo byla dokonce popsána jako cosi zcela jiného,“ objasňuje autor výstavy Nikolaj Savický.

Příkladem je známý obraz Josefa Šímy, který byl více než tři čtvrti století uváděn pod názvem Parník na Seině, ale ve skutečnosti se jedná o obraz parníku Primátor Dittrich Pražské paroplavební společnosti. Další Šímův obraz, dodatečně pojmenovaný Z Marseille, nezachycuje loď ve francouzském přístavu, ale pražský kolesový parník nad Šítkovským jezem v Praze. I na tyto obrazy se diváci mohou přijít podívat a porovnat je s tím, jak vypadá Šímovo plátno, které skutečně zobrazuje loď z téže doby v Paříži.

„Kromě děl zmíněných autorů se návštěvníci mohou těšit na trojrozměrné modely lodí i  vodních staveb. Nejstarší model na výstavě, zdymadlo v Podbabě, pochází z roku 1900 a  obdivovali jej nejen diváci Světové výstavy v Paříži, ale i císař František Josef I. Součástí výstavy jsou také dvě projekce z Národního filmového archívu – Zahájení paroplavby na Vltavě z roku 1921 a Plavba parníkem Zbraslav do Štěchovic z roku 1937,“ dodává k výstavě kurátorka Eva Skořepová ze Západočeské galerie v Plzni.