Plzeň vytipovala další pozemky pro bytovou výstavbu. Kde všude se plánuje?

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pondělí, 5. září 2022 16:15
Plzeň vytipovala další pozemky pro bytovou výstavbu. Kde všude se plánuje? Nové byty v Zátiší. Foto: město Plzeň

Další lokality, na kterých by bylo možné zahájit výstavbu bytových domů pro vybrané cílové skupiny obyvatel či pro komerční výstavbu, si vytipovala plzeňská radnice. Nově jsou do seznamu zařazeny oblasti Vejprnická/ Skvrňanská, Pařížská, Divadelní a Boettingerova.

„Již v roce 2021 Rada města Plzně schválila ponechání vytipovaných pozemků v majetku města Plzně pro budoucí výstavbu bytových domů z finančních prostředků města Plzně. Jedná se o pozemky, na kterých by bylo možné zahájit výstavbu bytových domů pro vybrané cílové skupiny obyvatel města Plzně. Nyní jsme doplnili daný seznam o další pozemky na území města Plzně, vytipované ve spolupráci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Obytné zóny Sylván a Odboru bytového Magistrátu města Plzně. Všechny nově zařazené lokality budou prověřeny zastavovacími studiemi, ze kterých dojde k upřesnění možných parametrů výstavby obecního bydlení či jiných využitelných komerčních prostor,“ vysvětlil David Šlouf, náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem města.

Všechny nově zařazené lokality nyní podle Šloufa prověří zastavovací studie, ze kterých dojde k upřesnění možných parametrů výstavby obecního bydlení či jiných využitelných komerčních prostor.

V lokalitě Vejprnická/Skvrňanská je doporučen k ponechání pro bytovou výstavbu bytových domů jeden pozemek. Dle územního plánu se jedná o plochu smíšenou obytnou, lokality Přední Skvrňany a Jíkalka. V lokalitě Pařížská se připravuje dostavba objektu Povodí Vltavy. Z tohoto důvodu je k ponechání pro bytovou výstavbu určena jen část pozemků při ulici Pařížská. V obou zbývajících lokalitách Divadelní a Boettingerova jsou pozemky doporučené k ponechání pro bytovou výstavbu bytových domů.