Plzeňská kardiologie má nové angiolinky. Sníží radiační zátěž pro pacienty i personál

Zveřejněno v Aktuálně
Od - čtvrtek, 26. říjen 2023 09:41
Plzeňská kardiologie má nové angiolinky. Sníží radiační zátěž pro pacienty i personál Zákrok na nové angiolince. Foto: FN Plzeň

Dvě nové angiolinky využívá Kardiologická klinika FN Plzeň. Jsou nejmodernější na trhu, nabízí lepší ovládání, kvalitu obrazu a pro lékaře jsou velmi důležité velkoplošné monitory. Dalším přínosem je snížení radiační zátěže pro pacienty i personál. Díky lepší kvalitě zobrazení umožnují, kromě větší bezpečnosti pro pacienty, i provádění nejsložitějších diagnostických a léčebných výkonů. K obměně přístrojů, které nahradily technologie staré více než 10 let, došlo v letošním roce, a financování obou pracovišť proběhlo z prostředků REACT-EU.

Nova angiolinka sal intervencni kardiologieJedním z pracovišť s novou angiolinkou je úsek arytmologie. V léčbě srdečních arytmií používají lékaři Kardiologické kliniky zcela novou metodu k léčbě fibrilace síní. Tato porucha je nejčastěji se vyskytující arytmií, kterou ve vyšším věku trpí více než 10 % populace. Nejmodernější katetrizační léčba fibrilace síní je založena na použití tzv. pulzního pole, kdy je aplikována elektrická energie o výkonu desítek kilowatů v rozsahu mikrosekundy. Tato metoda je pro pacienty, kteří jsou pro to vhodní, velkým přínosem. Ve srovnání s provedením katetrizačního zákroku aplikovanou radiofrekvenční energií nevede k bolestivému dráždění osrdečníku, a hlavně celou proceduru zjednodušuje a zrychluje.

Podle přednosty Kardiologické kliniky Richarda Rokyty je na nejmodernější angiolince na intervenční kardiologii velkým bonusem integrovaný software, který napomáhá rozboru CT obrazů a tím k lepší rekonstrukci kořene aorty, aortální chlopně a přístupových cest. "Proto je možné pro každého konkrétního pacienta zvolit optimální typ a velikost katetrizačně implantované aortální chlopně. A to je právě velký posun v rámci těchto život zachraňujících zákroků,“ vysvětluje Rokyta. Většina výkonů podle jeho slov probíhá u pacientů, kteří jsou při vědomí, v ojedinělých případech je nutná celková anestezie. "Kontrastní látka při intervenčních výkonech je aplikována do věnčitých tepen, kam jsou katetry zavedené nejčastěji cestou radiální tepny (palcová strana předloktí),“ popisuje zákroky.

Pacient pri zakroku na nove angiolince sal intervencni kardiologieKardiologická klinika FN Plzeň je jediným pracovištěm v kraji, které zajišťuje intervenční výkony pro léčbu akutního infarktu myokardu nonstop a stále častěji provádí katetrizační náhrady aortálních chlopní. Ročně je na klinice hospitalizováno více než 4 000 pacientů. "Jen na úseku intervenční kardiologie je každoročně vyšetřeno více než 2 500 pacientů, provedeno přes 1 100 léčebných zákroků. Čekací doby na plánované zákroky jsou velmi krátké,“ doplňuje ředitel FN Plzeň Václav Šimánek. 

Angiografické rentgenové zařízení s injektorem kontrastní látky pro arytmologické angiografické pracoviště bylo dodáno v hodnotě 22.9 milionů korun. U intervenčního kardiologického pracoviště došlo k obnově i všech doplňkových potřebných systémů. Cena tohoto vybavení ve výši 38,4 milionů korun zahrnuje, kromě samotného angiografického zařízení, též hemodynamický systém pro podrobnou analýzu krevního oběhu pacienta během intervenčního katetrizačního zákroku, specializovaný kardiologicky zaměřený ultrazvukový přístroj s možností operativního zobrazení fúzovaného s rentgenovým obrazem, integrované systémy intravaskulárníního ultrazvuku a hodnocení hemodynamické významnosti stenóz v koronárním řečišti. Oproti dosavadnímu stavu toto speciální vybavení umožní rozšíření spektra intervenčních zákroků.