Plzeňská radnice plánuje výstavbu dalších stezek pro pěší i cyklisty

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pondělí, 27. prosinec 2021 09:06
Plzeňská radnice plánuje výstavbu dalších stezek pro pěší i cyklisty ilustrační. Foto: M. Osvaldová

S výstavbou dvou dalších stezek pro pěší a cyklisty počítá plzeňská radnice. Jeden úsek zahrnuje stavební úpravy cesty Křimice – Malesice, druhý úsek pak okrajovou část Bílé Hory směrem do Zruče. Plzeň už požádala o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programuprostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) Plzeňské metropolitní oblasti na projekt Cyklostezky Plzeň – etapa 2022, jenž se zaměřuje na zlepšení podmínek pro cyklisty a chodce na území města. Celkové náklady jsou vyčísleny na 17 milionů korun, výše dotace činí 11,8 milionu korun.  

„Dalším vybudováním cyklostezek přispějeme k rozvoji cyklistiky jako alternativy k ostatním druhům dopravy. Jeden úsek zahrnuje stavební úpravy cesty Křimice – Malesice, druhý úsek pak okrajovou část Bílé Hory směrem do Zruče,“ vysvětlil primátor města Plzně Martin Baxa.

Úsek Křimice – Malesice vede podél řeky Mže mezi silničním mostem v Křimicích směrem na Radčice a Malesice. "Jedná se o nezastavěné území, jímž prochází vyjetá cesta. Ta by se měla změnit v délce 1,5 kilometru na tři metry širokou smíšenou stezku pro chodce a cyklisty z asfaltového betonu," potvrdil náměstek pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule s tím, že její parametry by měly umožnit provoz zemědělské techniky a vozidel správce toku Mže.

Druhý úsek zahrnuje prodloužení cyklistické stezky na Bílé Hoře směrem do Zruče. Území, které je součástí stavby, je v bezprostřední blízkosti komunikace II. třídy č. 231 v ulici 28. října, která prochází místní částí Bílá Hora, opačný konec úprav je navázán na lesní cestu, která vede v prodloužení ulice Zručská cesta. Cesta je navržena jako tři metry široká smíšená stezka pro chodce a cyklisty s asfaltobetonovým povrchem. Pro vyšší bezpečnost uživatelů je doplněna veřejným osvětlením.

„Nová stezka umožní cyklistům a pěším bezpečnější pohyb v úseku na hranici místní části Bílá Hora. Zároveň převede cyklotrasu mezi Plzní a Zručí v celkovém kontextu do ucelené trasy,“ dodal Martin Klír, vedoucí Úseku přípravy a řízení projektů Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně.