Plzeňská vodárna chystá Den otevřených dveří s bohatým programem pro celé rodiny

Zveřejněno v Aktuálně
Od - čtvrtek, 29. únor 2024 09:32
Plzeňská vodárna chystá Den otevřených dveří s bohatým programem pro celé rodiny ilustrační. Foto: Vodárna Plzeň

U příležitosti Světového dne vody, který slaví lidé na celém světě, se Plzeňanům otevře tradičně areál Vodárny. 23. března od 10:00 hodin do 16:00 hodin se rodiče i jejich ratolesti mohou těšit na bohatý zábavný program. 

Kromě komentovaných prohlídek ve vodárenských areách budou novinkou speciální procházky Po stopách staré vody v centru města Plzně. „Plzeňáci bývali křtěni Žumberou, takže se půjdeme podívat tam, kde to vlastně celé začalo,“ zve zájemce průvodce a autor knihy Plzeňská vodárna Ladislav Silovský. Od někdejší Vodárenské věže provede max. pětadvaceti člennou skupinu ve 13 a v 15 hodin. Projdou trasu nejstaršího plzeňského vodovodu, dozvědí se spoustu zajímavostí o někdejších kašnách a podívají se do středověké studny na Bílém nároží.

Kromě toho Vodárna přivítá návštěvníky v Úpravně vody na Homolce i v Čistírně odpadních vod v Jateční ulici. Všechny exkurze v tento den jsou pro veřejnost zdarma, je ale třeba se z kapacitních důvodů zaregistrovat, a to na prohlídky ve Vodárně i v centru města.  Registrace budou spuštěny v pátek 1. března 2024.

"K hlavní administrativní budově VP a.s. v Malostranské ulici jsme připravili zejména pro malé návštěvníky bohatý program. Děti si projdou koloběh vody s maskotem Bonifácem, navštíví tajemnou laboratoř, budou plnit různé úkoly na vodní stezce a dozvědí se spoustu zajímavostí kolem pitné i odpadní vody. Chybět nebude ani tentokrát popelářské auto Čisté Plzně s řidičem a také dobrovolní hasiči z Radobyčic se stříkačkou, takže o zábavné vodní prvky nebude nouze," popsala mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá.

Světový den vody se slaví každoročně v březnu na celém světě. Vyhlásila ho Organizace spojených národů (OSN), aby připomínal důležitost vody pro celou naši planetu. Právě touto akcí si připomínáme, že voda je naším nejcennějším přírodním zdrojem a stává se čím dál cennější komoditou.

Průměrná denní spotřeba pitné vody na člověka je v Plzni 98 litrů. Skoro 25 litrů spotřebujeme na splachování WC, další litry při osobní hygieně, na praní, při úklidu, mytí nádobí, splachování WC a podobně. Je důležité s vodou šetřit a vědět, že například slabě kapající kohoutek může vyplýtvat až 24 litrů za den, silně kapající dokonce až 54 litrů denně a protékající WC až 150 litrů denně. Umýváme-li nádobí ručně 2x denně, spotřebujeme asi 70 litrů vody. Naplníme-li myčku jedenkrát denně, spotřebujeme při použití ekonomického programu přibližně jen 10-20 litrů vody.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. je největším provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v rámci Plzeňského kraje, co se týká počtu zásobených obyvatel pitnou vodou. Zásobuje jich více než 240 tisíc a ročně vyrobí více než 14 000 tis. metrů krychlových pitné vody a vyčistí více než 20 440 tis. metrů krychlových odpadních vod. Úpravna vody v Plzni na Homolce má kapacitu tisíc litrů za sekundu. VP a.s. celkem spravuje vodovodní síť o délce 1 420 kilometrů a také 974 kilometrů kanalizační sítě a 26 čistíren odpadních vod.