Plzeňské městské lesy mají nového pomocníka

Zveřejněno v Aktuálně
Od - čtvrtek, 13. červen 2024 11:03
Plzeňské městské lesy mají nového pomocníka Zdroj: město Plzeň

Novou techniku pro odklízení dřeva a klestu z lesů pořídila za téměř 6 milionů korun Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP). Na speciální traktor s ochrannou klecí, radlicí na dřevo a vyvážecím vlekem s hydraulickou rukou získala dotaci ve výši téměř poloviny nákladů. Bude sloužit k odklízení dřeva z lesa zejména při kalamitních stavech, kdy je nutné odvézt jej co nejrychleji, ale i na místech, kde se kácí jen malé množství dřeva.

„Plzeňští lesníci budou moci s tímto novým traktorem se speciální výbavou rychle a operativně zasahovat a zpracovávat stromy v lese při kalamitách, ale také zpracovávat malé objemy dříví, které nejsou pro externí dodavatele atraktivní. Tento vyvážecí traktor lze také využít při úklidu větví a zbytků z těžby dřeva na lesních holinách,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí, v jehož gesci jsou i plzeňské městské lesy. „Vyvážení dřeva bez vlečení po zemi je řazeno mezi ohleduplné, ekologicky šetrné technologie lesní práce. Bude proto využíváno na celém lesním městském majetku a zejména v rekreačních lesích v okolí Boleveckých rybníků,“ uvedl dále Aleš Tolar.

„Nový traktor s vlekem chceme využít při převozu menších objemů pokáceného dřeva a dřeva nižší kvality, které není pro koncového odběratele tak zajímavé. Dřevo odvezeme do lesní školky Čtyrák, kde jej zpracujeme na palivové dříví,“ vysvětlil vedoucí referátu lesního hospodářství plzeňských městských lesů SVSMP Ladislav Jára.

„Využitím možností této nové techniky zvýšíme naši operativnost i soběstačnost a v případě výroby a prodeje palivového dřeva, ho také i lépe zpeněžíme,“ sdělil vedoucí Úseku lesů zeleně a vodního hospodářství SVSMP Richard Havelka.

Traktor Valtra je finské výroby, vyvážecí vlek s hydraulickou rukou z Estonska. SVSMP využila možnosti pořídit tuto techniku z dotačního titulu Program rozvoje venkova, opatření Technika a technologie pro lesní hospodářství, kde je část financí hrazena z národních zdrojů a zbytek z fondů Evropské unie. Pro splnění podmínek dotace musela být dodržena pravidla týkající se jak technických parametrů stroje, tak i bezpečnosti při jeho provozu. Kabina řidiče tak například musela být opatřena ochrannými prvky chránícími obsluhu traktoru před padajícími a pronikajícími předměty.

Fotogalerie