Plzeňský kraj podporuje pěstounské rodiny

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 26. listopad 2021 08:40

Média

Celkem 16 pěstounských rodin ocenil Plzeňský kraj v rámci třetího ročníku soutěže podporující a propagující pěstounství v našem kraji, tentokrát pod názvem „Naše NEJ... z prázdnin - fotografická a filmová soutěž pro pěstounské rodiny v Plzeňském kraji“.

„Plzeňský kraj vnímá pěstounskou péči jako prioritu v oblasti náhradní rodinné péče. Stále však nemáme v našem kraji dostatek pěstounů, kteří by poskytli ohroženým dětem láskyplnou péči a fungující rodinu, a proto kraj realizuje různé aktivity na podporu získání občanů pro tuto společensky mimořádně záslužnou činnost,“ uvedl náměstek hejtmanky Plzeňského kraje pro sociální oblast Rudolf Špoták.

Letošní soutěžní klání bylo organizováno ve dvou hlavních kategoriích – fotografické a filmové. Tématem pak bylo léto a zachycení NEJ... okamžiků z prázdnin prostřednictvím fotoaparátu, kamery, mobilního telefonu či obdobné techniky. „Porota to v rámci výběru těch nejpovedenějších děl neměla vůbec jednoduché. Volila z celkem 97 soutěžních příspěvků. Nakonec se rozhodla ocenit 16 pěstounských rodin za fotografie v podkategoriích turisté, příroda křížem krážem, art foto a zvířata a za natočený krátký film,“ seznamuje s letošní soutěží náměstek Špoták.

Plzeňský kraj podporuje pěstounské rodiny Foto: Plzeňský kraj