Plzeňský magistrát rozšířil svůj vozový park o první elektromobil

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 23. prosinec 2020 11:29
DSC_0252 Foto: město Plzeň

Magistrát města Plzně rozšířil svůj vozový park nákupem prvního elektromobilu, jenž bude sloužit především pro rozvoz a svoz interní pošty a drobného materiálu mezi jednotlivými budovami magistrátu. Součástí projektu je i nová dobíjecí stanice, která je nainstalována ve dvoře radnice na náměstí Republiky 1. 

foto: město Plzeň

„Město Plzeň už od roku 2001 naplňuje programový dokument Koncepce péče o životní prostředí v Plzni. Jedním z jeho stěžejních cílů je snižování zátěže prostředí emisemi a hlukem, a tedy i podpora rozšiřování provozu automobilů na ekologický pohon, ať už výstavbou dobíjecích stanic nebo možností parkování těchto vozů na městských parkovištích bez poplatku,“ uvedl primátor Martin Baxa.

„Svoz drobného majetku a interní pošty mezi budovami magistrátu je prováděn denně vozidlem s běžným spalovacím motorem, které ujede přibližně 11,5 tisíce kilometrů za rok. Využitím elektromobilu dojde jak k úspoře energetické, tak i ke zlepšení životního prostředí snížením produkovaných emisí CO2,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

„Město Plzeň podporuje využívání elektromobilů ve městě podle zpracované studie elektromobility.  Zakoupením a využitím elektromobilu pro své potřeby se tak magistrát k naplňování této strategie připojuje,“ řekl radní pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola. Připomněl, že mimo jiné město letos v září zřídilo první veřejnou nabíjecí stanici pro elektromobily na parkovišti u zoologické zahrady.

Elektromobil značky ŠKODA CITYGOe iV byl nejprve zkušebně zapůjčen od smluvního dodavatele a po nějaký čas využíván a testován pro použití k zamýšleným účelům. Teprve po úspěšném zkušebním provozu se město rozhodlo vůz zakoupit. Cena vozu byla přibližně 465 tisíc korun včetně DPH, dotace ze Státního fondu životního prostředí představovala 199 tisíc korun.

„Magistrát sídlí v současné době ve 14 budovách, do nichž se denně rozváží nejen pošta, ale i další drobný materiál. Při posouzení celkového stavu a využití vozového parku magistrátu, jenž představuje 37 automobilů, jsme dospěli k závěru, že pro tyto účely bude nejvhodnější nákup elektromobilu,“ doplnil Petr Triner, ředitel Úřadu správních agend Magistrátu města Plzně, jenž projekt organizačně zajistil.