Po dvou letech do nového. Odborné učebny má základní škola díky přístavbě a nástavbě

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 15. září 2022 14:00
Po dvou letech do nového. Odborné učebny má základní škola díky přístavbě a nástavbě Foto: město Plzeň

Novou přístavbu a nástavbu získala plzeňská 2. základní škola ve Schwarzově ulici. Její výstavba za 24 milionů korun trvala dva roky a vynutila si i přesun dvou tříd z prvního stupně ze základní školy do Středního odborného učiliště stavebního Plzeň.

DSC 0003Druhá základní škola nutně potřebovala nové odborné učebny pro rozšíření původních nevyhovujících prostor právě odborných učeben. "Stavbou, kterou jsme řešili jako přístavbu a nástavbu stávajícího křídla školní družiny a úprav školního atria, došlo k rozšíření o čtyři učebny s celkovou kapacitou 100 žáků,“ popsal primátor města Plzně Pavel Šindelář, do jehož gesce patří odbor investic, jež stavební akci zajišťoval.

Přístavbou došlo k rozšíření objektu školní družiny o učebnu přírodopisu, která přímo navazuje do prostoru školního atria. "V něm je umístěna i venkovní pergola, kterou žáci využívají i při teplém počasí k výuce. V nástavbě jsme vybudovali nové odborné učebny se sociálním zázemím, kabinety pro vyučující a sklady. Každou odbornou učebnu může využít až 25 žáků,“ uvedla Lucie Kantorová, radní města Plzně pro oblast školství. Podle náměstka primátora pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem města Davida Šloufa šly veškeré finanční náklady ve výši 24 milionů korun za městem. "Nečerpali jsme žádné dotace,“ doplnil.

Součástí přestavby byla nová rampa v atriu školy, která zajišťuje přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace do hlavní budovy školy i do pavilonu družiny. Součástí projektu byl také výtah, který zajišťuje bezbariérový přístup do všech nadzemních podlaží pavilonu družiny.

Kapacita 2. základní školy v Plzni je zhruba 660 žáků. Škola byla otevřená roku 1956. Budova je typický produkt architektury 50. let. Její součástí je křídlo školní družiny s jídelnou a dále křídlo s tělocvičnou. Mezi křídly budovy se nachází uzavřený prostor zvaný atrium, který slouží žákům při velkých přestávkách, ale také k výuce. V letech 2009 a 2010 byly v rámci projektu Rozšíření a modernizace 2. ZŠ v Plzni – půdní vestavba vybudovány nové učebny, knihovna s infocentrem a pedagogicko-psychlogická poradna.