Počítačový program vědců z Plzně vrací lidem jejich hlas

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 18. leden 2021 22:22
Jindřich Matoušek z Fakulty aplikovaných věd ZČU_hlavní řešitel projektu konzervace hlasu Jindřich Matoušek z Fakulty aplikovaných věd ZČU je hlavní řešitel projektu konzervace hlasu. Foto: ZČU

Vědci z výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni vyvinuli během uplynulých čtyř let systém umožňující plně automatizovaný proces konzervace a rekonstrukce hlasu. Měl by pomoci hlavně pacientům, kterým lékaři indikují zákrok, při kterém jim musí být odejmuty hlasivky. To se stává například některým onkologickým pacientům a ti pak v důsledku takové operace přicházejí o hlas. Teď jej ale mohou získat zpět.

foto: ZČU

„Aplikace vyvinutá výše uvedeným mezioborovým řešitelským týmem umožní jednoduchým způsobem ještě před zákrokem hlas nahrát a uložit. Následně lze z takto uložených nahrávek automaticky rekonstruovat hlas pacienta pomocí personalizovaného řečového syntetizéru,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR), která tento projekt podpořila částkou téměř 12 miliónů korun.

A jak vlastně nahrávání hlasu probíhá? „Člověk se posadí v pohodlí svého domova k počítači, přihlásí se na náš portál a tam se mu zobrazují věty, které jsme vybrali tak, abychom podchytili co nejvíce důležitých prvků jazyka. Minimálně by měl nahrát celkem alespoň 500 vět. Samozřejmě čím více, tím lepší je výsledek,“ vysvětlil hlavní řešitel projektu Jindřich Matoušek.

Tím se automaticky hlas pacienta zakonzervuje a vznikne datový soubor, který potom může používat díky aplikaci na běžném počítači, mobilu nebo na tabletu a pomocí této aplikace komunikovat. To znamená, že bude do zařízení psát text a program ho jeho vlastním hlasem přečte.