Pomoc bezmocným po koronakrizi nabízí charitativní Sbírka pro Česko

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 27. červenec 2020 15:49
200326_Korona_Charita foto: město Plzeň

Epidemie covid-19 ztížila mnoha lidem možnost výdělku. Ti, co v důsledku koronaviru přišli o svá zaměstnání a nemají peníze na nájem, jídlo či léky, se mohou obrátit na Charitu ČR tak, jako to udělala paní Martina. Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! jim může přispět na základní potřeby.

Nouzový stav zkomplikoval možnosti výdělku mnoha lidem. Především těm, kteří měli nízké příjmy ještě před epidemií, se nemusí dařit se z náročné situace dostat. Těžkým obdobím si prošla i paní Martina, která v důsledku koronaviru musela nastoupit ve zkušební době na nemocenskou dovolenou a byla svým zaměstnavatelem propuštěna. Paní Martina se se svou čtrnáctiletou dcerou ocitla bez jakéhokoli příjmu. Hledání nové práce pro ni bylo velmi obtížné vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu a nabývajícím počtem propuštěných agenturních pracovníků ucházejících se o pracovní místa. „Byla jsem dva měsíce úplně bez koruny,“ líčí krajní situaci, do níž se dostala. Obrátila se tedy na Terénní krizovou službu Diecézní charity Plzeň. „V úterý jsem požádala a v pátek přišly peníze, takže úžasné!“ vzpomíná paní Martina, jak se jí ulevilo, když obdržela finance uvolněné na úhradu nájmu a provoz plynového kotle. Nové zaměstnání pak přece jen sehnala. Pracuje jako pečovatelka v domově pro seniory. „Někdo pomohl mně, tak teď pomáhám zase já,“ těší se Martina ze svého nového zaměstnání.

Podobnými okolnostmi, kdy lidé postrádají finance nezbytné na zajištění základních životních potřeb, může procházet mnoho lidí. Na to se snažila zareagovat Charita ČR, která vypsala Sbírku pro Česko. Lidé, kteří se v důsledku epidemie covid-19 ocitli v nouzi mohou ohledně peněžní pomoci kontaktovat Terénní krizovou službu Diecézní charity Plzeň ve všechní dny mezi 9. a 15. hodinou na telefonu 777 167 004 nebo se mohou obrátit na nejbližší charitativní službu.

Tato sbírka byla vypsána Charitou ČR na konci března a dosud vybrala 5,5 milionu korun. Diecézní charita Plzeň působící v Plzeňském a Karlovarském kraji disponuje od dubna částí výtěžku ve výši čtvrt milionu korun a dalších 200 tisíc obdržela v červenci. Plzeňské diecézi stále zbývají prostředky pro další žadatele z Plzeňského a Karlovarského kraje. Životní situaci uchazeče žádajícího o finanční podporu vždy posuzují sociální pracovníci. Ukázalo se, že právě úhrada nájemného se pro řadu žadatelů stala stěžejní pro překonání tíživé životní etapy.

Do sbírky pro Česko je možné stále přispívat prostřednictvím: DMS ve tvaru CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90, na číslo 87 777, DMS ve tvaru TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90, na číslo 87 777, nebo na číslo sbírkového účtu: 44665522/0800, VS: 90619.