Připraveni na krizové situace. Plzeňská radnice nechá vytvořit 3D model města

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 8. listopad 2019 15:44
náměstí plzeň náměstí Republiky v Plzni / foto: M. Osvaldová

Ke krizovému řízení a simulaci scénářů možných krizových událostí jako jsou například vizualizace povodní bude sloužit počítačový 3D model města. Plzeň na něm začne pracovat v příštím roce, kdy letadla důkladně šikmým snímkováním nafotí území celé Plzně.

Město Plzeň si od modelu slibuje to, že se v něm pomocí specializovaných programů začnou simulovat a řešit různé krizové události, které mohou nastat. "Třeba situace při povodních. Budeme schopni předpovědět, co všechno danému místu hrozí. Kdyby taková situace někdy nastala, bude mít město a záchranný systém nazkoušené postupy pro konkrétní situace," potvrdil radní pro bezpečnost města Martin Zrzavecký.

Podle ředitele Správy informačních technologií města Plzně Luďka Šantory může být využití široké. "Mohou mít dopad na dopravní obslužnost, na zásobování teplem, dopad na zásobování vodou. To, co dokážete předvídat, dokážete v modelu vyzkoušet ve virtuálním světě a pak to třeba ještě vyzkoušet nějakým cvičením fyzicky na místě. V modelu lze simulovat také šíření znečištění při úniku nebezpečných látek a podobně. Dají se v tom modelovat situace, když se třeba má zastavět nějaká proluka. Úřad může projekt budoucího domu zapasovat do 3D modelu a vidí v tom virtuálním pohledu, jak to vypadá hmotově, jak budoucí budova výškově zapadá, jestli to prostředí nehyzdí," vypočítal Šantora. Z 3D modelu se podle něj mohou vytvořit virtuální prezentace pro lidi z okolí stavby. Lze simulovat pohledy z různých míst přes uvažovanou novou zástavbu a zjistit, jak bude stínit nebo bránit ve výhledu. Model bude možné využít i k simulaci šíření hluku nebo díky němu vypracovat prezentace centra města pro jeho propagaci v cestovním ruchu.