Prostřednictvím dotačních programů rozdělí první plzeňský obvod přes šest milionů

Zveřejněno v Finance
Od - úterý, 23. leden 2024 09:18
Prostřednictvím dotačních programů rozdělí první plzeňský obvod přes šest milionů ilustrační. Foto: ÚMO Plzeň 1

Zájmovým spolkům, které pracují s dětmi či seniory, sportovním klubům a dalším institucím rozdělí letos první plzeňský obvod prostřednictvím svých dotačních programů celkem šest milionů korun. Dalších 200 tisíc korun půjde na zcela nový dotační titul z oblasti životního prostředí, v němž mohou zájemci získat peníze na založení či péči o zahrádky před rodinnými nebo bytovými domy. Žádosti se podávají elektronicky, přičemž u dvou programů je možné se registrovat již nyní.

„Vyhlásili jsme dotační tituly dohromady ve třech oblastech. Úplnou novinkou je program z oblasti životního prostředí, který je určen těm, jež se starají o zahrádky před svými domy. Na nákup substrátu, květin apod. mohou žadatelé získat až sedm tisíc korun. Náš obvod je v krajském městě první, který s něčím takovým přišel, sami jsme zvědaví, jak se to ujme,“ řekla starostka prvního plzeňského obvodu Ivana Bubeníčková. Žádosti právě o tento grant bude úřad přijímat od 22. ledna do 28. února prostřednictvím portálu eDotace. Na daný dotační titul je vyčleněno 200 tisíc korun, přičemž žadatelé mohou jednotlivě získat až sedm tisíc korun.

Od 22. ledna do 16. února je možné podávat žádost o dotaci v oblasti sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit, kde jsou vyčleněny tři miliony korun. V programu na podporu sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit je možné žádat až o 100 tisíc korun. „Dotaci je možné využít např. na nákup sportovních a tréninkových pomůcek, náčiní, dresů, ale třeba i mzdy trenérů, nájem tělocvičny atd.,“ vyjmenovala za Finanční odbor ÚMO Plzeň 1 vedoucí oddělení poplatků Lucie Levová. V programu na pořádání sportovních akcí je pak možné získat až 80 tisíc korun. Částka může pokrýt např. cestovné, startovné, dopravu, ubytování, pronájem tribuny, nákup věcných cen apod.

Od 26. února do 22. března bude úřad přijímat žádosti o granty v sociální oblasti a oblasti kultury, kam zamíří také tři miliony korun. Na podporu sociálních služeb poskytovaných občanům prvního plzeňského obvodu je možné získat až 100 tisíc korun a na prevenci rizikového chování dětí a mládeže a prevenci sociálního vyloučení je to až 80 tisíc korun. „Zde mohou žádat instituce, které pracují se seniory či zdravotně postiženými, a dále třeba mateřská centra nebo kluby, které se věnují integraci dětí z etnických menšin,“ doplnila Levová. V oblasti kultury je možné usilovat až o 80 tisíc korun, žadatelé je mohou využít třeba na pořádání kulturních akcí, zájmových kroužků pro děti a seniory apod.

O dotace lze od loňského roku žádat napříč celým městem elektronicky a stejným způsobem se jednotlivé žádosti zpracovávají. Jaký je postup? Žadatelé se zaregistrují na portálu eDotace a vyberou si konkrétní dotační program. „Jednotlivé žádosti poté posuzují komise naší rady, přičemž finálně je bude schvalovat zastupitelstvo na svém zasedání 24. dubna,“ sdělila starostka. Poté budou žadatelé vyzváni k podpisu smlouvy a v souladu s ní předloží potřebné doklady k vyúčtování, a to nejpozději do konce listopadu (lépe však kdykoli dříve). Následně se budou vyplácet peníze.

„Rozumíme tomu, že leckdo může v dotačních pravidlech tápat, i proto jsme se rozhodli uspořádat konzultační den zaměřený právě na dotace. Uskuteční se 12. února od 15 do 18 hodin v obřadní síni našeho úřadu. Zájemci se budou moci zeptat na vše, co je v této oblasti zajímá. Úředníci našeho finančního odboru jim rádi pomohou,“ podotkla starostka.

Všechny uvedené dotační programy podléhají tzv. režimu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně.

Kdy žádat?

Oblast životního prostředí (zahrádky): 22. 1. (od 8:00) – 28. 2. (do 12:00)
Oblast sportu a volnočasových aktivit: 22. 1. (od 8:00) – 16. 2. (do 12:00)
Oblast sociální: 26. 2. (od 8:00) – 22. 3. (do 12:00)