Rekonstrukce Červenohrádecké ulice pokračuje, začíná stavba okružní křižovatky

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 12. únor 2024 13:47
Rekonstrukce Červenohrádecké ulice pokračuje, začíná stavba okružní křižovatky Foto: město Plzeň

Do další etapy vstoupí oprava Červenohrádecké ulice v Plzni. V pondělí 19. února začne výstavba nového kruhového objezdu v křížení ulic Červenohrádecká, K Fořtovně a V Mokřinách v Červeném Hrádku. Rekonstrukce si vyžádá změny v dopravě automobilové, veřejné i v cyklodopravě.

DSC 0009 9Podle primátora Plzně Romana Zarzyckého je pro místní občany rekonstrukce zásadní nejen z pohledu komfortu, ale hlavně bezpečnosti. "Pevně věřím, že se stavbu podaří dokončit ještě letos. Uděláme tak pomyslnou tečku za investicí, o kterou lidé z Červeného Hrádku a Újezdu usilovali dlouhá léta. Všem občanům, kterých se dopravní omezení výrazně dotkla, bych chtěl poděkovat za trpělivost,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Čtvrtá fáze, která nyní začne, by měla být hotova koncem května letošního roku. "Pátá, tedy poslední část, pak začne v červnu a skončí v září, kdy bude kompletně dokončen celý úsek od křižovatky ulic Hrádecká a Staroveská za křižovatku s ulicí K Fořtovně,“ informoval technický náměstek primátora Pavel Bosák.

Kvůli dlouhé objízdné trase bude omezena dopravní obsluha Červeného Hrádku, linky hromadné dopravy povedou náhradní trasou a přes dočasně umístěné zastávky. „Veřejná doprava bude využívat objízdnou trasu Červenohrádeckou a dále po dálničním přivaděči a přes obce Kyšice a Dýšina. Spoje MHD budou jezdit jednosměrně, od konečné Doubravka kolem Ústředního hřbitova do zastávky Na Rozcestí a pak opravenou částí ulice Červenohrádecká zpět do Doubravky,“ popsal Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí s tím, že současná konečná Červený Hrádek nebude po dobu stavby spoji MHD obsluhována. „Dopravní omezení jsou pro občany Červeného Hrádku jistě nepříjemná, ale jedná se o velmi složitou a náročnou stavbu, jejíž výsledkem bude už letos znatelně lepší stav komunikací a větší bezpečí pro chodce,“ doplnil Aleš Tolar.

Zastávky Na Samotě, Nad Hrádkem a zastávka Červený Hrádek, která bude dočasně umístěna v mírné odsunuté poloze v ulici Vesnická, obslouží během stavby pouze spoje příměstské linky 254. „Cestující by proto měli věnovat zvýšenou pozornost jízdním řádům všech dotčených linek. Provoz Senior expresu pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P a seniory starší 70 let je do Červeného Hrádku zachován,“ upozornil Miroslav Klas z Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně.

Výstavba okružní křižovatky se dotkne také cyklistů, protože místem prochází mezinárodní cyklotrasa č. 3 a městský cyklistický okruh č. 2151. Během stavby pojedou cyklisté po objízdné trase vyznačené v terénu. Povede ulicemi V Hájku a Pod Hospodou. Na cyklotrase č. 3 budou navíc ještě viset mapky se zakreslenou objížďkou a stručnou informací nejen v češtině, ale i v angličtině a v němčině.

„Jsme rádi, že se oprava této významné komunikace posunula do další fáze. Jedná se o stěžejní dopravní akci v Červeném Hrádku, která přispěje k bezpečnosti řidičů, chodců i cyklistů,“ sdělil starosta čtvrtého městského obvodu Tomáš Soukup.

Oprava Červenohrádecké ulice zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace, vybudování chodníků a cyklostezek, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a přeložky inženýrských sítí. Celkové náklady jsou 94,213 milionu korun bez DPH, z toho město Plzeň zaplatí 28,939 milionu korun a Plzeňský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje 65,274 milionu korun.

Změny týkající se jednotlivých linek veřejné dopravy vedených po Červenohrádecké ulici:

Linka MHD 38 a N6

Spoje pojedou pouze jednosměrně z konečné Doubravka kolem Ústředního hřbitova do zastávky Na Rozcestí, odkud pokračují již rekonstruovanou částí ulice Červenohrádecká zpět na konečnou Doubravka. Zastávka Červený Hrádek (u kaple) nebude spoji MHD obsluhována, místo ní je možné použít linku 254.

Linka 253 a 254

Spoje příměstské dopravy pojedou z konečné Doubravka po ulici Červenohrádecká do zastávky Na Rozcestí obousměrně a obslouží všechny mezilehlé zastávky. Dále budou pokračovat ulicí K Fořtovně na dálniční přivaděč a směrem na obce Kyšice a Dýšinu. Vybrané spoje linky 254 následně obslouží zastávky ve východní části Červeného Hrádku – za uzavírkou. Spoje linek 253 a 254 jsou tarifně integrované, tj. platí na nich časové předplatné MHD pro městskou zónu Plzeň, včetně jízdného zdarma pro seniory 65+ a děti do 15 let věku.