Rokycanské školy budou mít novou tělocvičnu i jídelnu. Nový objekt bude sloužit i pro veřejnost

Zveřejněno v Aktuálně
Od - středa, 18. říjen 2023 16:16
Rokycanské školy budou mít novou tělocvičnu i jídelnu. Nový objekt bude sloužit i pro veřejnost Zdroj: Tomáš Dvořák architekti

Architektonickou soutěž na novou tělocvičnu a jídelnu s kuchyní pro dvě základní školy v centru Rokycan vyhráli architekti z Brna. Město chce, aby vítězný tým začal ještě letos pracovat na projektu stavby. Tělocvičnu, školní kuchyni a jídelnu budou využívat zejména základní školy T. G. Masaryka a v ulici Míru, odpoledne má objekt sloužit veřejnosti jako komunitní centrum. Náklady na stavbu město při vyhlašování soutěže letos v březnu odhadovalo na zhruba 190 milionů korun bez DPH a termín dokončení do roku 2026.

Interiér těocvična jídelnaO soutěž byl mezi architekty značný zájem, účastníci zaslali v prvním kole 20 anonymních soutěžních návrhů. V září zasedala porota architektonické soutěže, která ve druhé fázi vybrala z pěti nejlepších návrhů. Všech 20 návrhů představí město na vernisáži výstavy ve středu 1. listopadu v 17 hodin. „O soutěž byl mezi architekty značný zájem. Architektonická soutěž jednoznačně splnila svůj účel, soutěžící architekti nabídli městu Rokycany široké spektrum různých názorů a pohledů na řešení komplikovaného zadání. Do druhé fáze soutěže vybrala porota pět návrhů, které nejlépe naplňovaly zadaná kritéria pro hodnocení. Všech pět vyzvaných účastníků svůj návrh dopracovalo podle doporučení poroty a odevzdalo v určené lhůtě. Porota ve stejném složení celý den pečlivě zvažovala míru naplnění zadaných kritérií, a nakonec definitivně rozhodla o vítězném návrhu. Autory vítězného návrhu jsou architekti Tomáš Dvořák a Adam Repaský z brněnské architektonické kanceláře Tomáš Dvořák architekti,“ uvedl městský architekt Štěpán Kubíček.

Vítězný návrh nejlépe reaguje na stávající uspořádání historického centra města. "Navržené objekty dobře urbanisticky zapadají do historického kontextu při zachování uliční sítě se zdůrazněním nároží a vhodně reagují na sousední náměstí. Návrh je koncipován do dvou objemů – objektu tělocvičny a kluboven podél ulice U Saské brány a hmoty jídelny se střešní terasou v prostoru dnešního dvora Základní školy T. G. Masaryka," uvedla porota, která ocenila lapidární řešení, zvládnuté dispozice a rozložení funkcí do dvou samostatných a provozně oddělených provozních celků. "Návrh umožňuje etapizaci, zahrnuje velmi dobře řešenou tělocvičnu, dobré a vyhovující provozní řešení jídelny s kuchyní. Tělocvična je rozdělena na dva nezávislé provozy – sportovní část a klubovnu se střešní terasou. Vhodným doplněním je hřiště na střeše objektu tělocvičny, vítaným inovativním prvkem je skleník pro výuku, navazující na štít sousedního objektu v ulici U Saské brány," dodala porota v hodnocení.

Výstava všech soutěžních návrhů z 1. i 2. fáze soutěže bude slavnostně zahájena ve středu 1. listopadu v 17 hodin, kdy vítězný návrh představí autoři, tým Tomáš Dvořák architekti se svou veřejnou prezentací ve vstupních prostorách Základní umělecké školy Rokycany, Jiráskova ulice 181. Vernisáž doplní také vystoupení žáků ZUŠ Rokycany. Výstava bude k vidění vždy od 12 do 18 hodin ve vestibulu ZUŠ Rokycany až do 16. listopadu.