Sanitka jako simulátor. Studenti v Plzni mají unikátní učebnu

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 19. listopad 2019 18:52
simulátor sanitky_studenti oboru Zdravotnický záchranář Foto: FZS

Speciální učebnu vybavenou simulátorem sanitního vozu, který je téměř věrnou kopií skutečné sanitky, mají nově studenti Fakulty zdravotnických studií v Plzni. 

Foto: FZS

Simulátor sanitního vozidla je téměř věrnou kopií skutečné sanitky. Vybavení odpovídá reálnému vybavení využívanému záchranáři v terénu. Vedle toho ale simulátor disponuje vnitřními kamerami, které reálně snímají prostor uvnitř sanitky. Studenty, kteří uvnitř simulátoru procvičují práci zdravotnických záchranářů, mohou sledovat jejich spolužáci na displeji, případně lze ke zpětné reflexi využívat pořízeného záznamu. „Domníváme se, že pořízený simulátor pomůže zkvalitnit výuku na naší fakultě. Vnímáme potřebu posílit řady zdravotnických pracovníků. Snažíme se nejen zajistit kvalitní vzdělávání našich studentů v rovině teoretické, ale současně jsme si vědomi nutnosti proaktivnějšího přístupu pro přípravu na samotný vstup do praxe. Snažíme se proto inovovat výuku a připravovat studentům reálné podmínky pro praktické ověřování jejich dovedností a nabytých znalostí, přičemž tím současně posilujeme jejich sebedůvěru při výkonu činnosti a motivaci k dalšímu studiu,“ říká děkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity Lukáš Štich, podle kterého simulační centrum pomůže zefektivnit a zintenzivnit výuku a zvýší i prestiž absolventů fakulty.

Foto: FZS

Simulátor sanitního vozu využívají především studenti oboru Zdravotnický záchranář. Pro výcvik v krátkodobém i dlouhodobém výhledu je simulátor výhodnější než výcvik v reálném sanitním voze, neboť odpadá starost o údržbu automobilové části vozu, není zapotřebí mít k dispozici zaškoleného řidiče a odpadá starost o zajištění a hrazení místa pro parkování.

Místnost v Kollárově ulici slouží jako simulační centrum fakulty. Vedle sanitního vozu je v učebně umístěn také simulátor skiagrafu, přístroj pro zobrazení tvrdých i měkkých lidských tkání. Jedná se o plně funkční skiagrafický přístroj pro přímou digitalizaci, jehož součástí je vyšetřovací stůl s plovoucí deskou, vertigraf, tj. stojan pro vyšetření vstoje, detektor o rozměrech 35x43 cm a pracovní stanice s počítačem a monitorem. Pro výukové účely má přístroj pouze odpojenou rentgenku. Skiagraf je určen zejména pro studenty oboru Radiologický asistent, cílem výuky na přístroji je rozvíjet praktické dovednosti studentů k provádění projekčních technik při vyšetřování pacientů. „Simulátor skiagrafu je také velmi ojedinělou pomůckou a z hlediska kvality se vyrovná a v některých případech i přesahuje zařízení využívaná v reálných podmínkách nemocničního prostředí,“ dodává děkan FZS ZČU s tím, že dále byla v místnosti instalována speciální podlaha a technika tak, aby byl prostor vhodný pro plnění funkce simulačního centra.