Špatná zpráva pro řidiče. Dopravní omezení na Karlovarské potrvá déle, než se čekalo

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pátek, 26. srpen 2022 14:06
Špatná zpráva pro řidiče. Dopravní omezení na Karlovarské potrvá déle, než se čekalo Budování retenční nádrže na Vinicích. Foto: město Plzeň

Dopravní omezení související s rozšířením a zkapacitněním kanalizační šachty na Karlovarské ulici se protáhnou. Místo na konci srpna potrvají až do 9. září. Stane se tak kvůli tomu, že výrobce nedodal část stavebního materiálu.

Práce na rozšíření a zkapacitnění důležité kanalizační šachty na Karlovarské ulici finišují. Podle mluvčí Vodárny Plzeň Dany Veselé ale dojde k jejich prodloužení. "Je nutné o devět dní prodloužit dopravní omezení pro řidiče ve směru na Košutku," uvedla. Konec dopravního omezení byl původně stanoven na poslední prázdninový den. "Vzhledem k tomu, že výrobce včas nedodal část stavebního materiálu, konkrétně prefabrikované dílce nutné pro dokončení stavby, dojde k posunu do 9. září," informovala.

Po 9. září udou ještě práce na staveništi pokračovat, provede se přeložka trakčního vedení a začnou konečné terénní a sadové úpravy. Dopravu však už neomezí.

Kanalizační šachta na Karlovarské ulici je jedním ze stavebních objektů retenční nádrže Vinice, jde o dílčí část celé stavby, v níž se sbíhá několik kanalizačních stok, a to zejména z oblasti Vinic). Zkapacitnění šachty v Karlovarské ulici spočívá ve vyhloubení a zapažení stavební jámy, práce probíhají v deseti až jedenáctimetrové hloubce. Samotná spojná šachta má půdorys 10 x 4 metry.

Retenční nádrž Vinice je stěžejní zejména pro dostavbu severozápadního okruhu města, rozvoj území nad ulicí Na Chmelnicích a provozně souvisí s rekonstrukcí Roudenského kanalizačního sběrače.