Speciální recyklované lavičky se objevily na Vinicích

Zveřejněno v Z Plzně
Od - neděle, 20. březen 2022 14:16
Speciální recyklované lavičky se objevily na Vinicích Foto: ÚMO Plzeň 1

Dvě nové lavičky ze směsi betonu a recyklované stavební a demoliční suti a sedákem z recyklovaného plastu přibyly nově ve vnitrobloku v Brněnské ulici na Vinicích. Lavičky jsou pro své okolí zajímavým designovým prvkem a podle výrobců mají delší životnost než ty obyčejné. Jejich umístěním se navíc vyřešil problém s nepřehledným parkováním aut na chodníku.

brnenska lavicky 3Když se v této části města před lety rekonstruovala komunikace, původně se počítalo s tím, že na prostranství mezi vchody bude stání pro kontejnery, což ale zdejší obyvatelé odmítli. V místě pak ovšem začala parkovat auta, která sem najížděla na chodník, a lidé je museli obcházet. Vedení obvodu proto přišlo s nápadem umístit sem lavičky. Lidé zde tak nyní mohou posedět.

Jak bylo již uvedeno, nejde o obyčejné lavičky. Každá je originální a svým způsobem jde o umělecké dílo. Zajímavá je také myšlenka, s níž tento městský mobiliář vzniká. Pojí se totiž s úsporou přírodních zdrojů a snížením environmentálních dopadů betonových výrobků na životní prostředí. „Stavební a demoliční suť totiž nekončí na skládce, ale stane se součástí nového výrobku, v němž nahradí přírodní kamenivo a písek,“ uvedla starostka prvního městského obvodu Helena Řežábová, pod jejíž gesci spadá životní prostředí. Drť z cihel, střešních tašek, keramiky apod. zaručuje jedinečný vzhled pro každý vyrobený kus.

brnenska lavicky 6Když betonové výrobky doslouží, je možné je stejným postupem zase dále zpracovat pro výrobu nových prvků. Plastové desky, které jsou do laviček zapuštěné jako sedáky, se vyrábějí z jednoho druhu plastu, což zaručuje, že jsou také recyklovatelné, čímž se prodlužuje i jejich životnost. Nekonečný recyklační cyklus naplňuje principy oběhového hospodářství a přispívá ke snížení emisí oxidu uhličitého. Zajímavostí je, že odpad pochází přímo z dané obce. Plzeňské lavičky tedy obsahují recyklovanou suť přímo ze západočeské metropole.

V prvním městském obvodu jde o druhé místo, kam byly tyto lavičky umístěny. V závěru roku se hned čtyři objevily před 34. základní školou v Gerské ulici, kterou navštěvuje téměř pět set žáků. Stejně jako na Vinicích byl i k těmto lavičkám umístěn odpadkový koš ze stejného materiálu.  

Obvod vyšlo pořízení jedné recyklované lavičky zhruba na deset tisíc korun. Pokud se tento mobiliář osvědčí, první městský obvod jej pořídí i na další místa, ve hře jsou například dětská hřiště.