Stavba roku zná vítěze. Veřejnost nejvíce ocenila tramvajovou trať. Co odborníci?

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 10. září 2021 12:10
Stavba roku zná vítěze. Veřejnost nejvíce ocenila tramvajovou trať. Co odborníci? Zdroj: Stavba roku PK

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 získala Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu z kategorie Novostavby budov, Kulturní centrum – Pivovar Domažlice z kategorie Rekonstrukce budov a Atriový dům ve svahu, Plzeň z kategorie Stavby pro bydlení. Nejvyšší počet hlasů v internetovém hlasování získala stavba Prodloužení tramvajové trati na Borská Pole v Plzni a odnesla si tak Cenu veřejnosti. Svoji cenu již tradičně předali také hejtmanka Plzeňského kraje, primátor města Plzně, Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji nebo Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Letošní ročník se koná také pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které nově udělovalo svoji cenu. Samostatnou soutěž o Cenu ČKAIT vyhrála stavba Rekonstrukce Dlážděné ulice, Plzeň – Radobyčice.

Do letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo 40 staveb. Odborná porota z nich nominovala 22 staveb na ceny, které byly slavnostně vyhlášeny a předány v rámci galavečera dne 9. září 2021 v Měšťanské besedě v Plzni. Z nominací odborná porota vybrala tři vítězné stavby, které si odnesly titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020.

„V letošním roce se odborná porota musela vypořádat s návštěvou rekordního počtu 40 přihlášených staveb. Soutěžily stavby různých funkcí a velikostí. Mám radost, že polovina přihlášek byla z obcí a měst a všechny soutěžní stavby byly rovnoměrně rozprostřeny po území celého Plzeňského kraje. O kvalitě letošní soutěže svědčí i udělení 3 hlavních titulů,“ sdělil Miloslav Michalec, předseda odborné poroty.

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 si odnesla Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu. Porota zde ocenila mimořádný investorský počin a dokončení obnovy jedné z nejvýznamnějších architektonických památek. Další vítěznou stavbou je Kulturní centrum – Pivovar Domažlice. Tato stavba porotce přesvědčila dokonalým skloubením funkčnosti a moderního řešení stavby vzhledem k jejím památkovým hodnotám a stávajícímu urbanistickému řešení. Třetí titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 byl udělen Atriovému domu ve svahu v Plzni za inovativní a mistrovské zvládnutí prostorové organizace rodinného domu.

I v letošním roce si vybírala svoji nejoblíbenější stavbu také veřejnost. Nejvíce hlasů v internetovém hlasování a Cenu veřejnosti získalo Prodloužení tramvajové trati na Borská Pole v Plzni. „Osobně si myslím, že je prodloužení tramvajové trati na Borská Pole v Plzni velmi důležitý počin,“ řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel společnosti Eurosoftware s.r.o. Prodloužení tramvajové trati na Borská Pole si odneslo také Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kterou slavnostně předal náměstek ministra Eduard Muřický, jako vyslanec ministerstva, pod jehož záštitou se tato soutěž koná.

Porota udělila kromě titulů také další ocenění. Cenu poroty získala Rezidence Klostermann a Javor v Železné Rudě za komplexní přístup k úpravě centrální části významného sportovního a turistického střediska. Čestné uznání poroty si odnesla za důslednou a řemeslně poctivou rekonstrukci barokní stavby Revitalizace jezuitského kostela v Klatovech. Bytový dům Svornost v Plzni byl za měřítkově úměrné doplnění zástavby, zeleň ve vnitrobloku a střídmou a přesto pohledově výraznou architekturu také oceněn Čestným uznáním. Třetí Čestné uznání bylo uděleno Revitalizaci Divadelní ulice v Klatovech za promyšlený návrh a realizaci dalšího nepřehlédnutelného veřejného prostranství v centru města.

Cenu hejtmanky získala Revitalizace NKP Vodní hamr Dobřív za následování hodnou rekonstrukci vedoucí k záchraně výjimečného objektu, zachování jeho funkce a umožnění prezentace zručnosti našich předků dalším generacím. „Vodní hamr Dobřív je unikátní historickou stavbou s nevyčíslitelnou hodnotou. Jsem ráda, že revitalizace této památky nejen pomáhá udržet umělecký a řemeslný odkaz této největší a nejvýznamnější památky svého druhu v ČR, ale také zpříjemnila turistům jejich návštěvu,“ říká doc. PeadDr. Ilona Mauritzová, Ph. D., hejtmanka Plzeňského kraje.

Primátor města Plzně předal Cenu primátora Rekonstrukci víceúčelového sálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni za kultivované a soudobé řešení fasády, ozvláštněné nočním podsvícením, za výrazné interiérové úpravy a vytvoření důstojného nástupního prostoru. „Jako učitele mě pokaždé velmi potěší, když vidím, jak se mění prostředí pro žáky a studenty k lepšímu. V případě rekonstrukce sálu skvrňanského učiliště je to zvlášť skvělý počin. Místo vysloužilé, nudné budovy, která odkazovala na socialistická 70. léta minulého století, se nyní po rekonstrukci ocitáme v moderním, svěžím a dynamickým dojmem působícím interiéru. Stejně tak oceňuji vkusně upravený nástupní prostor. Věřím, že toto prostředí hodné 21. století bude i pro studenty inspirujícím a bude jim v něm dobře,“ doplnil Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně.

Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získala stavba v kategorii Stavby pro bydlení, a to Bytový komplex Panorama Plzeň za architektonicky i urbanisticky komplexní řešení obytného souboru, který oslovuje svou působivou vlídností. 

Stejně tak Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR udělil cenu bytovému domu. Bytový dům Otýlie Beníšková 16 a 18 v Plzni si odnesl Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR za estetické pozdvižení stávající městské třídy vytvořením nového obytného celku a za technicky náročné řešení zázemí v podzemních částech stavby.

„Stavba roku Plzeňského kraje je soutěž, která svým dosahem poskytuje reálný obraz aktuálního dění v oblasti architektury a stavitelství v západočeském regionu pro odbornou i laickou veřejnost. Prestižní ocenění, o která se soutěžící stavby ucházejí, jsou jistě cílem všech přihlášených realizací. Jen na titul Stavba roku Plzeňského kraje bylo nominováno 22 staveb soukromých i veřejných investorů. Vážím si všech, kteří pomáhají svojí činností obohacovat a rozvíjet hodnotnou architekturou a kvalitním stavebnictvím prostředí, ve kterém žijeme, a děkuji všem investorům za jejich odvahu takové projekty realizovat,“ sdělil Petr Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji.