Studenti vysokých škol opět získají stipendia od kraje

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - čtvrtek, 7. prosinec 2023 11:09
Studenti vysokých škol opět získají stipendia od kraje Foto: KÚ Karlovarského kraje

S cílem podpořit studenty vysokých škol a zvýšit vzdělanostní strukturu obyvatelstva našeho regionu vypisuje Karlovarský kraj každoročně stipendijní program. V letošním akademickém roce z něho bude podpořeno celkem 41 žadatelů. V minulém týdnu to schválila Rada Karlovarského kraje.

Stipendijní program je určený pro všechny vysokoškoláky vyjma těch, kteří se vzdělávají v oborech všeobecného a zubního lékařství. Ti mohou čerpat podporu z jiného dotačního titulu. „Naší snahou je zvýšit počet kvalifikovaných odborníků s vysokoškolským vzděláním v kraji a tím zvýšit vzdělanostní strukturu obyvatelstva. Pokud bychom se letos podívali na oborovou strukturu žadatelů, máme velikou radost z toho, že nejvyšší počet žádostí přišel od studentů pedagogických fakult. Právě kvalifikované učitele základních a středních škol náš region nejvíce postrádá,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Studenti programů a oborů zaměřených na přípravu učitelů základních škol a středních škol a pedagogických pracovníků školských poradenských zařízení získají při splnění všech podmínek dotačního programu 48 tisíc korun ročně. Pro ostatní úspěšné žadatele z řad vysokoškoláků činí roční stipendium 24 tisíc korun. Výplata stipendia je však spojena s podmínkou, že po ukončení studia budou absolventi pracovat přímo v našem regionu.

K 9. listopadu letošního roku, kdy vypršel termín pro podání listinné žádosti o poskytnutí dotace, bylo krajskému úřadu doručeno celkem 43 žádostí, z toho ve 41 případech byly splněny všechny náležitosti dotačního programu. Poprvé si o stipendium zažádalo 28 studentů, dalších 15 čerpá podporu od kraje opakovaně. „Celkové náklady na pokrytí stipendií pro tento akademický rok činí konkrétně 1 536 000 korun. Z toho 456 tisíc korun půjde studentům, kteří žádají o stipendium opakovaně, a 1 080 000 korun pak získají ti, co podali žádost poprvé,“ doplnil Jindřich Čermák.