Studenti zdravotnických studií budou besedovat s lékaři. Mají tak získat lepší praktické informace

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 5. únor 2020 11:34
Foto Den ot. dveří FZS_1 FZS

Jedinečnou příležitost doplnit si informace získané při studiu budou mít studenti Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Pravidelně se totiž budou setkávat s významnými lékaři z Plzeňského kraje.

„Smyslem projektu je přiblížit reálnou praxi studentům. Ačkoliv sami intenzivně působí na vybraných pracovištích v rámci své praxe, chceme jim dát příležitost diskutovat specifické problémy, případové studie i situace, s nimiž například neměli možnost se dosud setkat a které se vyskytují ojediněle. Jako přidanou hodnotu spatřujeme možnost přímo diskutovat s vybraným odborníkem, klást mu dotazy a probádat dané téma do hloubky,“ uvádí děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU Lukáš Štich.

Právě kulaté stoly jsou takovou příležitostí pro všechny studenty fakulty. První proběhl již v  prosinci. Jeho hostem byl primář oddělení klinických laboratoří Klatovské nemocnice Richard Pikner, který se věnoval tématu osteoporózy. „Jelikož se akce setkala s velmi pozitivní zpětnou vazbou samotných studentů, dohodli jsme se s vedením Nemocnic Plzeňského kraje, že se bude konat pravidelně, a to celkem pětkrát v průběhu akademického roku, tedy v průměru jednou za dva měsíce,“ vysvětluje děkan Lukáš Štich. Další kulatý stůl povede uznávaný nefrolog Jan Vachek z Klatovské nemocnice, který se studeny pohovoří na téma Ledviny a jejich onemocnění. Setkání proběhne 12. února 2020 od 14 hodin v učebně HJ 100, v sídle fakulty v Husově 11, Plzeň. Kulaté stoly jsou zároveň pro studenty inspirací vzhledem k jejich vlastní praxi, neboť mají možnost získat informace o vybraných pracovištích řady nemocnic v kraji, kde následně mohou vykonávat svoji praxi, případně zvážit budoucí profesní angažmá.