Studentům gymnázia se zlepší vzduch v učebnách

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 12. říjen 2020 22:31
gymnázium františka křižíka ilustrační/ GFK

Město Plzeň získá dotaci ve výši 12,2 milionu korun na zlepšení kvality ovzduší v učebnách na Gymnáziu Františka Křižíka. Finanční podpora bude poskytnuta z Operačního programu Životní prostředí v rámci 121. výzvy ministerstva životního prostředí. 

„Na projekt zlepšení kvality ovzduší na Gymnáziu Františka Křižíka získáme 70 procent celkových způsobilých výdajů, dotace činí 12,2 milionu korun, předpokládaná výše rozpočtu je 17,4 milionu korun. Projekt je zaměřen na komplexní realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve vypůjčeném školním areálu v Sokolovské ulici,“ vysvětlil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem města David Šlouf.

Nyní je potřeba co nejdříve zařídit odkup projektové dokumentace a energetického posudku, které jsou ve vlastnictví Gymnázia Františka Křižíka a základní školy s.r.o. Termín ukončení realizace je stanovený na 31. prosinec 2022. Realizátorem projektu bude Obytná zóna Sylván, a. s.

Vzduchotechnika v objektu Gymnázia Františka Křižíka a základní školy Plzeň je navržena výhradně jako řízené větrání s rekuperací s úpravou teploty vystupujícího větracího vzduchu. Řízené větrání je řešeno v prostorách tříd a vedlejších prostor určených pro personál a učitelský sbor. Větrání sociálního zázemí je nezměněno a zůstává nezávislé na řízeném větrání ve třídách. Objekt má otevíratelná okna, možnost přirozeného větrání zůstává.