Home Tagy Články označené "Den dětí"

Den dětí

Den dětí v Plzni. Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Svátek se slaví v mnoha zemích světa.
První podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl v Turecku při založení Národního shromáždění 23. dubna 1920 během Turecké války za nezávislost. Tehdejší ochránce národních práv Mustafa Kemal prohlásil, že důležitou součástí k budování nového státu jsou děti. Proto ustanovil 23. duben jako Den dětí, který obyvatelé Turecka slaví dodnes a je státem uznávaným svátkem.[1]
Vyhlášení dne oslavujícího děti, který by se slavil po celém světě, bylo poprvé doporučováno v roce 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí. Den dětí však nebyl vyhlášen. Tato konference se konala 1. června 1925. Ve stejný den se v San Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž oslavu čínský generální konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se staly ve stejný den, určily datum oslav Dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen později.
V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen, který připomíná sirotky v San Franciscu a první konferenci, jež se zabývala blahem dětí[2].
Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po jeho vyhlášení a oslavy probíhaly každý rok. Některé státy převzaly datum a postupně se ze Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také jiným názvem Mezinárodní den dětí. Československo, později Česká republika také převzala toto datum, proto se u nás slaví Mezinárodní den dětí na začátku června.
V roce 1952, kdy už se slavil Den pro ochranu dětí, usilovala Mezinárodní unie pro péči o dítě o vyhlášení dne, který by oslavoval výhradně děti. Na toto OSN zareagovala a v roce 1954 vyhlásila Světový den dětí (anglicky). Cílem vyhlášení bylo, aby každý stát jednou v roce upřel pozornost na nejmladší obyvatele. Účelem vyhlášení byla také podpora dětí, poskytnutí dobrých podmínek pro jejich zdravý vývoj a přístupu ke vzdělání. Valným shromážděním OSN bylo všem státům doporučeno, aby oslavovaly děti ve stejný den. Datem oslav byl zvolen 20. listopad, a to proto, že v tento den v roce 1959 Valné shromáždění OSN přijalo Deklaraci o právech dítěte a ve stejný den v roce 1989 přijalo Úmluvu o právech dítěte.[3]
Některé státy si i přesto ponechaly datum oslav na začátku června, jiné státy datum oslav přesunuly na listopad podle doporučení OSN a některé státy si ponechaly červnové datum a přijaly také oslavy dětí v listopadu.

V areálu Sokola Letná proběhl dětský den. Pro děti bylo připraveno spousta soutěží a her, za které obdržely drobné dárky od MO Plzeň 4. Dětského dne se zúčastnili starosta čtvrtého obvodu Michal Chalupný a místostarosta Zdeněk Mádr. Počasí bylo příznivé a tak si děti dětský den báječně užily.

Město dětem aneb Sportovní odpoledne plné her připravily domažlická radnice a Městské kulturní středisko ve čtvrtek 1. června 2017 od 14 do 18 hodin v letním kině v Domažlicích. Chybět nebudou kolotoč, houpačky, skluzavka, baby land, skákadlo a balonky. Vstup je zdarma!

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, který zajišťoval čerpání finančních prostředků z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad), pořádá ve spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně Den dětí v ZOO. Akce se uskuteční ve čtvrtek 1. června pro děti z mateřských a základních škol i pro veřejnost. Tématicky je zaměřena na předškoláky, žáky prvního stupně základních škol, ale i starší děti a dospělé. Zúčastnit se jí může kdokoli, kdo do plzeňské ZOO zavítá.

„Od 9 do 14 hodin bude připraven soutěžní program pro mateřské a základní školy, konkrétně u pavilonu afrických a asijských expozic. Ve stánku ROP Jihozápad budou pro děti i dospělé připraveny vědomostní kvízy, slepá mapa Evropy, kvíz zaměřený na hlavní města států Evropské unie nebo jejich vlajky,“ uvedl Karel Hron, pověřený vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Den dětí se v ZOO Plzeň bude konat od 9 do 17 hodin. Po celý den bude pro veřejnost připraven bohatý program, který hned v úvodu zahájí předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner.

„Plzeňská ZOO byla v uplynulých letech významně zrekonstruována a rozšířena, a to právě díky podpoře z ROP Jihozápad. Před sedmi lety získala více než stodvacetimilionovou dotaci na projekt Africké a asijské expozice Zoologické a botanické zahrady města Plzně. V rámci něj byly vybudovány tři nové tematické okruhy pro návštěvníky ZOO Plzeň: Africká savana, Africký rovníkový prales a Asijská step. Každý okruh představuje návštěvníkům v rámci jednotlivých pavilonů podobu těchto oblastí, včetně typické fauny i klimatických podmínek. V prvních dvou etapách projektu bylo postaveno jedenáct nových pavilonů a ubikací, sestaveny dvě velké voliéry a menší voliéry pro drobné ptactvo. Ve třetí etapě nechala ZOO Plzeň upravit venkovní výběhy pro zvířata ustájená v nových pavilonech,“ řekl Ivo Grüner.

Na Den dětí 1. června 2017 startuje měsíční akce Plzeňských městských dopravních podniků pro děti ve věku 6 – 15 let. Během celého června si děti, v zastoupení rodičů, mohou zažádat o výdej své první Plzeňské karty zdarma.

Žádost o vydání Plzeňské karty je třeba odevzdat na Zákaznických centrech PMDP na Denisovo nábřeží 12 či Klatovské třídě 12 spolu s podepsanými Obecnými obchodními podmínkami (oba formuláře jsou ke stažení zde, nebo k dispozici na místě).

K vydání karty dále potřebujete průkazovou fotografii dítěte o rozměrech 35 x 45 mm, kterou je možné pořídit za poplatek 25 Kč i na místě, a také rodný list dítěte či občanský průkaz, v němž je dítě zapsáno.

Tato akce platí jen pro ty děti, které Plzeňskou kartu ještě nikdy nevlastnily, vystavení duplikátů tedy nezahrnuje.

Právě dnes  se po zimní přestávce opět otevře koupací biotop Kotynka. Slavnostní otevření doprovodí oblíbený Den dětí. Jeho součástí opět budou aktivity, které připravily dobřanské organizace a spolky, jako jsou rybáři, pionýři, skauti, hasiči nebo Mladí pro Dobřany, kteří jako každým rokem chystají populární kárkování.

Přírodní koupací biotop Kotynka najdete v Ústavní ulici v Dobřanech. Nachází se v klidové zóně mezi rybníky Horní a Dolní kárkováníKotynka. Svým rozsahem a zázemím je největším přírodním veřejným koupacím biotopem v České republice, který slouží k odpočinku a relaxaci, ale také k rekreačnímu a sportovnímu vyžití v letních měsících. Jeho originalita spočívá v biologickém způsobu udržování čisté vody, který je prováděn bez chemické úpravy pomocí filtračních lagun (vodních rostlin zajišťujících čištění vody) a je tedy vhodný pro alergiky, kteří zpravidla chemicky čištěná koupaliště navštěvovat nemohou. Jedná se o koupání v přírodě se standardem zázemí odpovídajícímu koupání v bazénu. V Dobřanech se tedy můžete těšit na čisté koupání bez chloru.

S jednodenním předstihem oslavil Městský obvod Plzeň 4 Doubravka Mezinárodní den dětí. Ve spolupráci se ZKD Plzeň a reklamní agenturou Delex připravil nejen pro doubravecké ratolesti odpolední oslavy pod širým nebem. Na pěší zóně za obchodním domem Centrum se sešlo více než osm set návštěvníků, které přivítal starosta obvodu Michal Chalupný a místostarosta Zdeněk Mádr.

den deti doubravka02Bohatému kulturnímu programu dominovala Klaunka Pepina se zábavným pásmem pro děti i dospělé. Chybět nesměly ani pohádky, s nimiž přijelo Divadlo ŠUS. A jaký by byl dětský den bez tance! O ten se postaraly soubory tanečního studia Dance Nation v čele s Janou Dragounovou. Také doprovodný program se nesl v pohádkovém duchu. Při putování s Hajánkem a Ospalkou si děti vyzkoušely znalosti přírody, otestovaly mozkové závity, ale procvičily také svou fyzickou zdatnost. Knížku se stejnojmennými hrdiny pak v rámci oslav pokřtily její autorky se svými ratolestmi bublifukem.

Každý úspěšný putovatel si odnesl dárek dle libosti. Samozřejmě nesmělo chybět malování na obličej a záplava pestrobarevných balónků s logem D Klubu. Nad pořádkem akce dohlížela po celý den městská policie, u jejíhož stánku si velcí i malí zvědavci mohli vyzkoušet brýle simulující účinky drog či alkoholu.

Velký aplaus sklidila jedna z největších ozdob Dětského dne v Doubravce, totiž Boženka – krajta královská, kterou divákům představil Martin Vobruba, tiskový mluvčí plzeňské ZOO. A kdo neměl po celodenním dobrodružství unavené nožičky, mohl se pustit třeba do dobývání nafukovacího hradu nebo vlastnoruční výroby originálních placek. A že to v Doubravce žije, se mohou malí i velcí přesvědčit už za měsíc na Vítání prázdnin.

Odpoledne plné zábavy, adrenalinu a napětí. To je Dětský den v ZOO, který pořádá Plzeňská teplárenská už tuto sobotu 30. května.  Celodenní nabitý program začíná v deset hodin dopoledne a odehrává se v těsné blízkosti Zoologické a botanické zahrady města Plzně.  Vstupné se neplatí a jako dárek pro všechny děti připravili organizátoři vstup zdarma i do celého areálu zoologické zahrady.

Návštěvníci uvidí během dne profesionální zásahy hasičů, včetně slaňování nebo zásahu u chemické havárie. Předvedou ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou také zásah při dopravní nehodě a prezentovat se bude nejmodernější hasičská i záchranářská zásahová technika, kterou si děti ale i dospělí budou moci prohlédnout zvenku i zevnitř.

foto: www.facebook.com/popfoto - www.popfoto.czPoutavé ukázky předvede Městské policie Plzeň. V areálu u ZOO budou k vidění zákroky proti nebezpečným pachatelům, při kterých asistují také psi. Strážníci ukážou také vozítka Segway nebo základy sebeobrany.  Na Dni dětí v zoo se bude prezentovat i Policie ČR. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet neprůstřelnou vestu, nechat si sejmout otisky prstů a podobně.

A to zdaleka není všechno. Stanice mladých techniků předvede modely letadel i vrtulníků nebo oblíbenou stavebnici Merkur. VOŠ zdravotnická bude prezentovat práci zubních techniků nebo screening zraku. Sportovně taneční klub Pilsen Jaguars předvede i letos ukázky akrobatického cheerleadingu.

Dětský den v ZOO samozřejmě přinese řadu soutěží pro děti, oblíbené malování na obličej a nejrůznější zábavné atrakce. Celá akce je zdarma a navíc budou moc děti jít zadarmo i do zoologické zahrady. Vstupenkou je pouze obrázek zvířete. Pokud ho zapomenete namalovat doma, Kisspatrolky rádia Kiss Proton budou u vchodu připravené poskytnout papír, pastelky i místo k sezení a obrázek je možné nakreslit na místě.

Den dětí v ZOO s Plzeňskou teplárenskou se koná v sobotu 30. května od 10 do 17 hodin.