×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 10019

Zobrazení položek podle značky: stipendium

Stipendium generála Pattona obdržel student Gymnázia Františka Křižíka Michal Panuška

Čestné stipendium generála George S. Pattona převzal na plzeňské radnici v úterý 9. května 2023 student posledního ročníku Gymnázia Františka Křižíka Michal Panuška. Nejlépe zpracoval téma stipendijní eseje a poté ji obhájil při podrobném pohovoru s komisí. Obdržel nejen pamětní medaili, ale také šek na tisíc amerických dolarů. Události se účastnil i George Patton Waters, vnuk generála Pattona.

Středoškoláci v Karlovarském kraji dostanou stipendia za dobrý prospěch

Celkem 950 tisíc korun pošle Karlovarský kraj svým středním školám na stipendia pro žáky, kteří splnili v 2. pololetí školního roku 2021/2022 podmínky pro získání finančního příspěvku. Krajský úřad obdržel žádosti o stipendia z celkem 15 škol pro 626 studentů.

V době pandemie pomáhala v sociálním zařízení. Teď studentka Natálie dostala významné ocenění

Čestné stipendium generála George S. Pattona na rok 2022 získala Natálie Jeslínková. Studentka oboru zdravotnický asistent na Střední zdravotnické a Vyšší odborné škole zdravotnické Plzeň při studiu pracuje v Domově se zvláštním režimem Čtyřlístek a jeho klientům věnuje výjimečnou péči. Stipendium uděluje Nadace Briana LaVioletta již 11 let jednomu z absolventů středních plzeňských škol, který se rozhodl pro veřejnou službu nebo humanitární práci.

Držitelkou stipendia generála Pattona je mladá dobrovolnice

Devatenáctiletá Simona Schmiedhuberová si v pondělí 24. května na plzeňské radnici převzala Čestné stipendium generála George S. Pattona. Stipendium založené 6. května 2010 během oslav 65. výročí osvobození města Plzně 3. armádou generála Pattona uděluje americká Nadace Briana LaVioletta. Držitelka stipendia je dlouhodobě aktivně činná jako dobrovolnice v plzeňském Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM.

DSC 0027 5Ocenění jí předali předseda výboru Stipendia generála Pattona Petr Liška společně s plzeňským primátorem Martinem Baxou. Slavnostního aktu se dále zúčastnil i major Joshua J. Passer, vedoucí Kanceláře pro obrannou spolupráci Velvyslanectví USA v Praze, a ředitelka Mezigeneračního centra TOTEM Vlasta Faiferlíková. Laureátku doprovodil na ceremoniál otec a její mladší setra. Předávání sledovali z USA virtuálně Doug LaViolette, zakladatel Nadace Briana LaVioletta, a jeho dcera Kim LaViolette Mosteller, výkonná ředitelka této nadace, a George Patton Watters, vnuk generála Pattona.

Primátor Martin Baxa připomněl, že stipendium se uděluje vždy při Slavnostech svobody, které se však letos stejně jako loni kvůli pandemii koronaviru nemohly konat v obvyklém rozsahu jako v předcházejících letech. „Jsem rád, že nám ani tato nepříznivá situace nezabránila, abychom uspořádali další kolo výběrového řízení na držitele stipendia. Podle mě Simona Schmiedhuberová, která se věnuje ve volném čase dobrovolnictví v TOTEMu, naplňuje svým jednáním ty cíle, které stipendium sleduje, a to především pomáhat druhým,“ uvedl mimo jiné primátor. Poděkoval i americkým přátelům za udělování stipendia, jež není samozřejmostí a je vyjádřením jejich ochoty a vůle takto zprostředkovat ocenění mladých lidi, kteří se zabývají veřejnou službou.

Američané, kteří obvykle patří k tradičním hostům plzeňských Slavností svobody, ale tentokrát byli připojeni online, vyjádřili politování, že se nemohou již podruhé osobně zúčastnit ceremoniálu. Pozdravili všechny účastníky a poblahopřáli laureátce. „Simona na mě udělala velký dojem svou esejí, v níž vyjadřuje, jaké životní hodnoty vyznává,“ řekl mimo jiné Doug LaViolette.

DSC 0003 7Simona Schmiedhuberová je absolventkou plzeňského Masarykova gymnázia. Ve volném čase je již několik let činná v TOTEMu. Věnuje se pravidelně patnáctileté autistické dívce a internetovému doučování žákyně 1. třídy, kromě toho pomáhá i na nepravidelných jednorázových akcích, které TOTEM organizuje.

K dobrovolnictví ji přimělo zamyšlení nad tím, jaký má její život vlastně smysl. „Říkala jsem si, že člověk nikdy neví, kdy zemře. Následující den mě může srazit auto a můj krátký život tak skončí. Jaký by pak celá má existence měla význam? Pár let jsem hrála několik sociálních rolí, studovala, ale jinak? Uvědomila jsem si, že mrhám časem, který mi byl dán, a chci ho konečně správně využívat. Žádná minuta věnovaná dobré věci se nikdy nestane promarněnou,“ řekla Simona.

Laureátka chce po maturitě studovat psychologii, učitelství prvního stupně základní školy nebo speciální pedagogiku. „Každá z těchto profesí mi umožní lépe bojovat proti posměchu a šikaně v kolektivech. Tato problematika je diskutovaná již řadu let, a přesto proti ní společnost vede stále marný boj. Kolik dětí se ještě bude muset vzdát svého života a popřít svou osobnost jen proto, aby zapadlo mezi své vrstevníky?“ napsala ve své eseji.

Dobrovolnictví se chce věnovat i nadále. „Myslela jsem si, že mi tato činnost bude brát čas a nepůjde skloubit se studiem. Ale právě naopak, dobrovolnictví mě nabíjí a dodává mi energii,“ dodala oceněná studentka.

Čestné stipendium generála Pattona je určeno studentkám a studentům středních škol, kteří se po absolutoriu chystají vstoupit do armády nebo k hasičům, záchranářům, zdravotníkům nebo jiným veřejným bezpečnostním či sociálním službám. Je to soutěž, jíž se může zúčastnit každý student plzeňské střední školy. Musí vypracovat esej, ve které vyjadřuje a zdůvodňuje svoje rozhodnutí věnovat se této činnosti. Vítěze vybírá odborná porota složená ze členů Komise stipendia generála Pattona. Stipendium představuje 1000 amerických dolarů. Loni získal cenu Martin Volf.

Držitelem stipendia generála Pattona je Martin Volf

Devatenáctiletý Martin Volf z Vejprnic si ve středu 24. června na plzeňské radnici převzal Čestné stipendium generála George S. Pattona. Stipendium založené 6. května 2010 během oslav 65. výročí osvobození města Plzně 3. armádou generála Pattona uděluje americká Nadace Briana LaVioletta. Martin Volf, který je dlouhodobě aktivně činný jako dobrovolný hasič a zúčastnil se již mnoha zásahů, při nichž pomáhal zachraňovat zdraví i majetek, jej obdržel z rukou velvyslance USA v Praze J. E. Stephena B. Kinga a plzeňského primátora Martina Baxy.