×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 10019

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 9995

Zobrazení položek podle značky: SŽDC

Aš se dočká nového nádraží

Rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Aš. To je název investiční akce, po jejímž dokončení bude v Aši stát nová nádražní budova, včetně upraveného okolí a cestujícím zde bude k dispozici také malý autobusový terminál a parkoviště.

Na Slovanech vznikne nová železniční zastávka, cestujícím začne sloužit už velmi brzy!

Novou železniční zastávku Plzeň-Slovany zprovozní Správa železnic v pátek 15. dubna. Ta nahradí nedalekou stanici v Koterově, která přestane sloužit osobní dopravě. 

Cesta vlakem z Plzně do Českých Budějovic zrychlí

Po dvou a půl letech skončila rekonstrukce vlakové stanice v Pačejově za 1,3 miliardy. Díky ní budou moci vlaky projíždět úsekem rychleji, cestujícím se tak zkrátí cesta na trati mezi Plzní a Českými Budějovicemi

Výpravní budova vlakového nádraží v Plzni prochází proměnou

Od základů až po střechu se mění objekt památkově chráněné výpravní budovy stanice Plzeň hlavní nádraží. Stavba za 670 milionů korun, která je rozdělená na 16 etap, bude hotová do konce roku 2023. 

235295484 976280716273296 164007073364890279 nCelková rekonstrukce památkově chráněné výpravní budovy z roku 1908 navazuje na opravy kolejišť a nástupišť z minulých letech. Vedle opravy střechy a obvodového pláště objektu doznají zásadní proměny i interiéry. „Zcela se přestaví horní hala, která bude sloužit jako otevřený čekárenský prostor v podobě obchodní pasáže s komerčními jednotkami po obou stranách. Snadnější překonání výškového rozdílu mezi hlavní a horní halou zajistí eskalátory a výtahy,“ popisuje změny generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

V rámci rekonstrukce bude přestavba veřejných WC a bezbariérový přístup na ně. Hlavní hala bude mít nové komplexní osvětlení a kamery s přímým dohledem. Součástí orientačního a informačního systému budou hlasové majáčky pro nevidomé a indukční smyčky pro sluchově postižené. Celý objekt dostane novou střechu a fasádu, vše s důrazem na jeho památkovou ochranu. Důležitou součástí rekonstrukce pak bude výměna všech vnitřních rozvodů a také oken a dveří, což zajistí nižší energetickou náročnost budovy. Nové bude i administrativně- provozní zázemí složek Správy železnic a dopravců včetně úprav ve vyšších patrech.

239427790 4278311268926437 3078335647345266363 n"Rekonstrukce je opravdu velmi rozsáhlá. Z poslední doby se takhle rekonstruuje jedině Praha, České Budějovice a Pardubice," uvedl ministr dopravy Karel Havlíček. Plzeňský kraj podle něj velmi dobře řídí dopravu, dokáže plánovat, komunikovat se státem, SŽ, a to nepoliticky. Neruší žádné lokálky, naopak investuje do dalších vlaků a nehádá se o zdroje.

V současné době jsou již stavební práce v plném proudu, pracuje se například na hlavním schodišti spojujícím přízemí s horní halou, proměnou procházejí infocentrum, mezinárodní pokladny, nájemní prostory po obou stranách hlavního schodiště a výměníková stanice. Do konce letošního roku bude probíhat restaurátorský průzkum a začne výstavba nových konstrukcí ve vybouraných prostorech. Hlavní objem stavebních prací začne v lednu příštího roku.

 

V Horažďovicích mají opravenou železniční stanici i její okolí

Rok trvající oprava stanice Horažďovice, dříve Horažďovice-město, za více než 22 milionů korun, skončila. Kromě zlepšení stavu objektu upravila nejbližší okolí. Hlavním cílem bylo zabránit vlhnutí budovy, snížit náklady na údržbu i vytápění a zlepšit hygienické standardy třech bytů ve vyšších podlažích.

Podle mluvčí Správy železnic Radky Pistoriusové bylo opraveno kompletní technické zařízení budovy, včetně přípojky na splaškovou kanalizaci. "Čekárna pro cestující má novou dlažbu, výmalbu i mobiliář. K dispozici mají také zcela nové veřejné toalety s automatem umožňujícím i bezkontaktní platbu," uvedla.

Na sedlové střeše s polovalbou proběhla výměna krytiny a oprava klempířských konstrukcí. Opravou prošlo také zastřešení nad peronem, včetně úpravy zpevněných ploch pod ním. "Okna a dveře byly nahrazeny novými, respektujícími historický ráz budovy. Celková renovace fasády zkombinovala principy současné moderní architektury a snahu o co největší přiblížení vzhledu, jaký měla železniční stanice začátkem 20. století," popsala Pistoriusová.

Z okolí budovy byly odstraněny nevzhledné plechové buňky, prostor získal parkovou úpravu a byl vybaven lavičkami a dalším mobiliářem. Zpevněné plochy kolem budovy prošly rekonstrukcí, z přednádraží byla doplněna rampa pro bezbariérový přístup. V rámci připravované revitalizace trati z Horažďovic do Sušice bude pro cestující následně dobudován ještě i komfortní přístup k vlakům.

Opraveny byly podle Pistoriusové také plochy před nádražní budovou, a to díky finanční účasti města Horažďovice, které na obnově nádraží a jeho okolí výrazně spolupracovalo.

Rekonstrukce úseku Lobzy – Koterov nabírá na obrátkách, v červenci vlaky nahradí autobusy

Obnovou prochází téměř čtyřkilometrový úsek mezi lobezskou částí plzeňského hlavního nádraží a stanicí v Koterově. Do další fáze postoupily práce na tunelovém zárodku v oblasti Sušické ulice, kde je v činnosti unikátní vrtná souprava a budují se jedny z nejmohutnějších milánských stěn v ČR.

202261578 1628284710895396 4847256042042038412 nSoučástí stavby je ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic i příprava zárodku tunelu pro křížení železniční trati a budoucí silnice I/20 tak, aby při vlastní silniční stavbě nebylo nutné zasahovat do konstrukce dráhy a nemusel být přerušen železniční provoz. Vrtná souprava již od března buduje piloty. Svislé stěny tunelu jsou realizovány technologií podzemních stěn z monolitického železobetonu. Práce budou probíhat nepřetržitě od pondělí do neděle od 7 do 22 hodin.

Už nyní je v úseku jednokolejný provoz, v pátek 2. července se železniční doprava zcela zastaví a začne výluka, která potrvá do 5. srpna. Náhradní autobusová doprava bude jezdit mezi plzeňským hlavním nádražím a Starým Plzencem.

Stavba, která navazuje na již dokončenou rekonstrukci kolejiště ve stanici Plzeň hlavní nádraží ve směru na Prahu, po dokončení umožní zvýšení traťové rychlosti z dnešních 100 na 120 km/h. "Přestavbou projde nejen navazující úsek směrem na České Budějovice, ale také stanice Plzeň-Koterov. Vybuduje se nová železniční zastávka Plzeň-Slovany, která nabídne lepší návaznost na linky MHD a regionální autobusy. Vzniknou zde dvě nástupiště s délkou 120 metrů a nástupními hranami v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí. Přístup k vlakům bude bezbariérový z Lobezské a Sušické ulice," uvedla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

V Koterově dojde k odstranění tří stávajících nástupišť a následné změně konfigurace kolejiště, které budou tvořit dvě hlavní a dvě předjízdné koleje. V Koterově se zrekonstruují dopravní koleje a provede se příprava na budoucí dvoukolejné pokračování trati směrem na Starý Plzenec. V ose ulice K Dráze se vybuduje nová lávka pro pěší, která nahradí stávající čtyřkolejný přechod do ulice Na Lipce a bude dále pokračovat přes čtyřproudou silniční komunikaci U seřadiště, proto se na jejím financování bude podílet město Plzeň. Stanice Plzeň-Koterov se bude nově dálkově řídit z plzeňského hlavního nádraží.

Budování lávky v následujících týdnech přinese výrazné omezení silničního provozu.

Práce na ocelové lávce pro pěší (Na Lipce – U Seřadiště)
hlavní zdvih dílců nosné ocelové konstrukce:

  • plánován od 20. července 18:00 do 23. července 6:00 (celkem 60 hodin)
  • kompletní uzávěra komunikace I/20 U Seřadiště + objízdné trasy i pro MHD

rektifikace a fixace dílců:

  • plánovány ve dnech 23. – 24. července od 06:00 do 18:00 (12 hodin)
  • kompletní uzávěra komunikace I/20 U Seřadiště (mimo MHD) + objízdné trasy

montáž a přepínání ocelových táhel:

  • plánovány od 24. – 25. července od 18:00 do 06:00 (12 hodin)
  • kompletní uzávěra komunikace I/20 U Seřadiště (mimo MHD) + objízdné trasy

Práce na demolici železničního mostu (Bručná – Koterov)
demolice mostu:

  • plná uzávěra od 15. července 6:00 do 19. července 18:00 (108 hodin)
  • neprůjezdná silnice do Koterova od kruhového objezdu (5 dní)

vložení mostního provizoria:

  • plná uzávěra července od 6:00 do 18:00 (12 hodin)

 

Nádražní budova v Tachově projde kompletní obnovou

Rekonstrukci tachovské nádražní budovy zahájila Správa železnic. Jejím cílem je uvést objekt včetně bezprostředního okolí do odpovídajícího stavu po stavební, technické i estetické stránce. Celkovou přestavbou projdou vnitřní i vnější prostory, fasádě objektu bude navrácen vzhled odpovídající první polovině 20. století. Stavební práce potrvají do poloviny roku 2023.

"Vnitřní úpravy zahrnují mimo jiné výměnu stropních konstrukcí, úpravu prostor pro cestující a nové toalety. Vnější plášť budovy se zateplí a dojde k výměně oken a dveří. Úpravou projdou také plochy kolem budovy, prostor po jejím východním přístavku se využije pro nová parkovací místa," uvedla mluvčí Správy železic Radka Pistoriusová.

Předpokládané investiční náklady dosahují 43,9 milionu korun.

Nová železniční zastávka v Chrástu se posunula blíže k obci

Výstup a nástup cestujících na zastávce Chrást u Plzně obec se od neděle 15. prosince zlepší. Umožnilo to její přesunutí z oblouku o malém poloměru do přímé koleje. Díky tomu se tam mohlo vybudovat zvýšené nástupiště. Zastávka se přesunula přibližně o 150 metrů blíže k centru obce. Chrást s 1900 obyvateli u zastávky vybudoval parkoviště pro 17 vozů a po opravě průtahu v příštím roce tam budou zastavovat autobusy.

Rychlíky v Pačejově nebudou muset brzdit, stanici čeká velká rekonstrukce

Železniční stanice Pačejov na Klatovsku přestane být pomyslnou brzdou na trati z Českých Budějovic do Plzně. Zatímco dosud zde rychlíky musely zpomalovat až na 65 km/h, po dokončení rekonstrukce zahájené v úterý, pojedou vlaky úsekem rychlostí až 100 km/h. Dokončení prací je naplánováno na červen 2021. Celkové investiční náklady stavby dosahují jedné miliardy korun.

„Odstranění propadu rychlosti přinese zkrácení jízdních dob vlaků na důležité spojnici Českých Budějovic a Plzně. Realizací stavby dojde jak ke zvýšení traťové rychlosti a propustnosti trati, tak i bezpečnosti cestujících a kultury cestování. Přestavbou projde celkem 4,5 kilometru trati. Kromě samotné stanice Pačejov se budou renovovat také části obou navazujících dvoukolejných úseků do Horažďovic předměstí a do Nepomuku,“ informovala Nela Friebová, mluvčí Správy železniční dopravní cesty.