×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 9995

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 10019

Rychlíky v Pačejově nebudou muset brzdit, stanici čeká velká rekonstrukce

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 20. listopad 2019 09:30
pacejov Železniční stanice v Pačejově čeká modernizace
Železniční stanice Pačejov na Klatovsku přestane být pomyslnou brzdou na trati z Českých Budějovic do Plzně. Zatímco dosud zde rychlíky musely zpomalovat až na 65 km/h, po dokončení rekonstrukce zahájené v úterý, pojedou vlaky úsekem rychlostí až 100 km/h. Dokončení prací je naplánováno na červen 2021. Celkové investiční náklady stavby dosahují jedné miliardy korun.

„Odstranění propadu rychlosti přinese zkrácení jízdních dob vlaků na důležité spojnici Českých Budějovic a Plzně. Realizací stavby dojde jak ke zvýšení traťové rychlosti a propustnosti trati, tak i bezpečnosti cestujících a kultury cestování. Přestavbou projde celkem 4,5 kilometru trati. Kromě samotné stanice Pačejov se budou renovovat také části obou navazujících dvoukolejných úseků do Horažďovic předměstí a do Nepomuku,“ informovala Nela Friebová, mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

Díky stavbě se v Pačejově nahradí stávající úrovňové nástupiště novými s normovou výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Navrženo je zde jedno vnější a jedno jednostranné nástupiště, obě budou dlouhá 120 m. Mimoúrovňový přístup bude nově vybudovaným podchodem, handicapované osoby budou moci využít šikmý chodník, který doplní schodiště na nástupiště. Nové přístupové komunikace budou osazeny orientačním systémem pro cestující. Zastřešení získají výstupy z podchodu včetně čekací plochy ve stanici Pačejov.

V rámci prací se také uskuteční rekonstrukce kolejových rozvětvení na obou koncích stanice. Na rozhodující výhybky se nainstaluje elektrický ohřev. Stávající zabezpečovací a sdělovací zařízení nahradí elektronické stavědlo 3. kategorie umožňující dálkové řízení provozu. Průjezd po hlavních kolejích se tak ve výsledku zvýší na 100 km/h.

Součástí projektu je i rekonstrukce dvou nástupišť a přístřešku na zastávce Kovčín a oprava dvou železničních mostů a devíti propustků. U dvou silničních nadjezdů budou instalovány nové ochranné sítě. Stavědla č. 1 a  2 a tři zděné sklady budou zdemolovány. Stávající výpravní budova v Pačejově projde úpravou pro umístění technologických zařízení. Na základě změn polohy kolejí se upraví trakční vedení.

Celkové investiční náklady akce činí1,151 miliardy korun. Projekt spolufinancuje EU, její příspěvek může dosáhnout až 809 milionů korun.