Home Tagy Články označené "Výstava"

Výstava

Výstavy v Plzni – výstavy v Plzeňském kraji.
Výstava a expozice jsou muzejně prezentační formy, během kterých je prezentována činnost muzea či jiné kulturní instituce nebo jejich sbírkový fond.
Rozdíl mezi výstavou a expozicí
Výstava se liší od expozice svou délkou a svým tématem, kdy výstava je krátkodobá – max. do doby trvání 2 let, téměř na jakékoli zpracovatelné téma a jde mnohem více do hloubky než expozice. Je taktéž doprovázena mnoha doprovodnými akcemi.
Expozice je dlouhodobá, trvá déle než 2 roky, optimálně na dobu 10 let s obměnami. Vychází striktně ze zaměření muzea – prezentovány jsou hlavně sbírkové předměty muzea.

Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi se uskuteční v prostorách zámecké galerie Klenová na Klatovsku 19. 8. 2017 od 14:00 hodin. Právě tady jsou k vidění díla Jana Knapa. Návštěvníci se tak mohou nechat inspirovat jeho idylickými malbami, na kterých jsou ztvárněni například andělé, lidé, ale i zvířata. Na jeho plátnech se odehrávají příběhy, které existují v jakémsi bezčasí, nicméně s výrazným náboženským podtónem.  

Na této dílně nebude tentokrát potřebovat ani štětec ani plátno, budou se totiž vyrábět anděly či zvířátka ze sena a slámy. Vzhledem k nenáročnosti tvorby je dílna vhodná i pro ty nejmenší kutily. Přijďte si vytvořit něco krásného, přitom ve své podstatě prostého. Veškerý materiál pro tvorbu je zajištěn.

malíř Jan Knap

„Jan Knap (1949) je mezi současnými umělci exotickým zjevením. Jeho obrazy, malované staromistrovskou technikou do posledního detailu, vycházejí z klasických kompozic a zpracovávají především jedno pro autora životně klíčové téma. Tím tématem je Ježíškovo dětství, a mýlil by se překvapivě ten, kdo by Knapovy idylické výjevy ze zahrad a interiérů, plné andělského zpěvu a housliček, četl jako nadsázku. Knapova idyla totiž není jen o nekonečné harmonii,“ sdělila kurátorka výstavy Lucie Šiklová.

Při pohledu na chod svaté domácnosti, kde Panna žehlí, andělíčci pomáhají, dítě si hraje, se vluzuje otázka: co to za tím oknem ten Josef vlastně dělá? Klid je zdánlivý, drama vykoupení latentní. Vrstevnatost Knapových obrazů, symboly, které žijí svým vlastním životem, zářivá barevnost, to všechno upomíná na prerafaelitskou ideu o konci malířství, představovaném nástupem Rafaela Santiho, a o potřebě návratu malířství před něj do 15. století, kdy umělci ještě šlo o živou víru a nikoli o uměleckost.

V Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech bude v pátek 18. 8. v 18 hodin zahájena slavnostní vernisáží výstava Ondřeje Malečka, jehož osobitá kresebná a průzračná malba  snoubí intelekt výšek s hloubkami citu.

Přes svoji zdánlivou jednoduchost je tvorba Ondřeje Malečka plná ikonografických, literárních a sémantických odkazů. Zdánlivě nekomplikovaný výtvarný výraz řeší závažná témata, a představuje tak jeden z vrcholů našich současných neoromantických tendencí. Jako pravověrný romantik se Maleček vztahuje především ke třem úběžníkům, kterými jsou láska, smrt a příroda.

„Dalším důležitým aspektem jeho tvorby je příběh. Jeho přístup je tak v podstatě konceptuální a tvorba může být interpretována jako dokumentace cesty romantického poutníka,“ sdělila kurátorka výstavy Lucie Šiklová.

 

Řadové domy ve Zruči, administrativní budova firmy Brusivo Rokycany a rekreační objekt Ošelín – to jsou tři nominované stavby, které reprezentují Plzeňský kraj v  2. ročníku České ceny za architekturu 2017. Výstava na toto téma bude zahájena ve čtvrtek 17. srpna 2017 v 15 hodin bude slavnostní vernisáží ve venkovní expozici areálu Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea v Plasích na severním Plzeňsku. Nominovaná díla zde budou k vidění až do 27. listopadu 2017, kdy budou zároveň na slavnostním Galavečeru na JATKA 78 v Praze oznámeni letošní finalisté a držitel Hlavní ceny. 

rekreační objekt Ošelín

Do 2. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 249 prací z celé České republiky.   Do soutěžní přehlídky bylo možné přihlásit díla realizovaná v letech 2012–2016, z nominovaných staveb jich však byla převážná většina dokončena v období posledních dvou let (22 nominací bylo dokončeno v roce 2016 a pět v roce 2015).  Nejčastějším tématem letošních nominací jsou jednoznačně rodinné domy, kterých ve výčtu naleznete osm. V nominacích se objevují také čtyři dopravní stavby. Charakteristickým rysem výběru mezinárodní poroty je obrovské množství novostaveb.  Z 42 nominací se o novostavby jedná hned ve 33 případech.

administrativní budova firmy Brusivo Rokycany

Jednoznačnou hvězdou letošního ročníku Ceny je Jihomoravský kraj, který je v nominacích zastoupen 10 realizacemi. Přímo z Brna pak pochází polovina těchto nominací, další jsou rozprostřené v menších sídlech, což opět dokazuje, že kvalitní architektura není záležitostí pouze velkých měst. O druhou příčku v rámci regionů se dělí Praha a Středočeský kraj (po 8 nominacích). S velkým odstupem (po 4 nominacích) následuje Jihočeský kraj, 3 nominace patří Plzeňskému kraji, po 2 nominacích má Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj, 1 nominace spadá pod Vysočinu, dále Moravskoslezský a Zlínský kraj. Tři kraje budou v boji o letošní Českou cenu za architekturu bez zastoupení (Karlovarský, Olomoucký a Ústecký).

Budovám, v nichž sídlí Techmanie, je sto let. Přijďte se seznámit s jejich historií od výstavby po dnešek. Dozvíte se třeba, že velkou halu postavila věhlasná firma Müller a Kapsa, nebo že v dnešním planetáriu sídlila kdysi ‎opravna aut. Výstava začíná v úterý a potrvá do konce srpna.

V prostorách Městské knihovny v Plasích je instalována výstava nazvaná Místa utrpení, smrti a hrdinství – vězni z Českých zemí v nacistických koncentračních táborech. Jejím auutorem je historická skupina Osvětim ve spolupráci s Památníkem Terezín.

Výstava byla poprvé otevřena v liberecké synagoze v srpnu 2005 a od té doby putuje po celé republice. Podává svědectví o nepředstavitelně děsivé realitě nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů, pomáhá nezapomenout, varuje. Výstava nabízí dobové materiály připomínající hrůzy nacistické vlády v okupovaných zemích, obsahuje autentické vzpomínky lidí, kteří běsnění fašistů přežili, připomíná památku těch, kteří nepřežili, a současně varuje před hrozbami dneška, kterými jsou sílící ultranacionalistická a neonacistická hnutí.

Pro návštěvníky je výstava otevřena až do 30. září 2017 vždy v otevírací době knihovny.

V pondělí se v 17 hodin v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru TOTEM v Plzni slavnostní vernisáží otevírá výstava Svět zvířat, svět lidí. Svými obrazy vzdává Stanislav Bukovský hold přírodě a přál by si jimi přispět k citlivějšímu přístupu lidí ke světu zvířat a rostlin.

V Plzni U Zvonu je  k vidění výstava shrnující důvody, proč Západočeská galerie v Plzni potřebuje náležitou budovu pro prezentaci svých sbírek. Na velkoformátových panelech umístěných v místě, kde by nová budova měla stát, se můžete seznámit s nevyhovujícím stavem současných galerijních prostor. Výstava potrvá už jen do 14. srpna.

Vernisáží, která bude zahájena v sobotu  v 15 hodin v Sýpce Klenová, bude otevřena výstava prací pod názvem Skrytá místa.  Výstava představí výsledky  týdenního sympozia komiksu, kterého se zúčastnilo  celkem devět umělců  z Česka a Německa a   právě skončilo v Klenové na Klatovsku.

Tématem v pořadí již druhého komiksového sympozia bylo zcela individuální tvůrčí uchopení v současné době velmi aktuálního fenoménu urban exploration (UrbEx) a s ním spojených výtvarných prvků street artu a graffiti. Výsledkem  týdenního uměleckého pobytu je právě zahajovaná rozsáhlá výstava ve všech prostorách Sýpky v Klenové a v Centru Bavaria Bohemia v německém Schönsee, která potrvá až do 22. 10. 2017.

V rámci sympózia se uskutečnily také doprovodné programy.  Ten první byl věnován  výtvarnému komiksovému workshope s umělci, určený byl dětem i dospělým. Druhou část programu vyplnila přednáška předního českého teoretika komiksu Mgr. Pavla Kořínka. Další se uskuteční 22. 9. 2017 od 17 hodin v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech, kdy  vystoupí Katka Havlíková, spoluautorka knížky URBEX / Opuštěná místa v Čechách.

Sympozium i obě výstavy se konají díky finanční podpory Česko – německého fondu budoucnosti.

V Muzeu na demarkační linii v Rokycanech je od soboty 12. 8. 2017    otevřena výstava nazvaná „Srpen 68 v posádce Rokycany“. Dokumentuje události 21. srpna 1968 v Československu se zaměřením na průběh událostí v posádce Rokycany a ve městě Rokycany. K vidění je až do 25. srpna 2017.

>>> další akce vojenského muzea

Tradiční již 42. výstavu gladiol, jiřinek, růží a bonsají pořádá ZO ČZS Staňkov  v sále Lidového domu. Součástí výstavy bude tombola a prodej přebytků, rovněž poradenská služba. Otevřena bude v pátek 11. 8. 2017 od 14 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 8 do 18 hodin.