Téměř polovinu krajského rozpočtu na příští rok má spolknout doprava

Zveřejněno v Aktuálně
Od - úterý, 30. listopad 2021 08:32

Krajští radní schválili na svém pondělním jednání návrh rozpočtu pro rok 2022, má být schodkový ve výši 1,995 mld. Kč. Schodek rozpočtu bude kryt z vlastních zdrojů Plzeňského kraje a využitím úvěru. Schvalovat ho bude ještě zastupitelstvo. Nejnáročnější oblastí i nadále zůstává doprava, kde bude proinvestována téměř polovina krajského rozpočtu.

Rozpočet má být schodkový ve výši 1,995 miliard, objemem výdajů ve výši 8,6 miliard a objemem příjmů ve výši 6,6, miliard. V roce 2021 byl schválený rozpočet se schodkem 1,312 miliard. Ten je krytý vlastními zdroji uspořenými v minulých letech ve výši 618 milionů a ze sjednaného bankovního úvěru 1,37 miliard.

Podle námáměstka hejtmanky pro oblast ekonomiky a investic Pavla Karpíška je prioritou zajištění předfinancování dotovaných projektů, financování oprav a rekonstrukce silniční sítě, investice do majetku kraje a stabilita fungování vlastních organizací.  Ve srovnání s návrhem rozpočtu na rok 2021 jsou výdaje pro příští rok vyšší o 822 milionů. „Dlouhodobě je finančně nejnáročnější oblast dopravy, tj. výdaje na dopravní obslužnost, vlaky a autobusy, a opravy a rekonstrukce silniční sítě v majetku kraje. Jen v této oblasti se plánuje proinvestovat 4,1 mld. Kč, a to je více než 47 % rozpočtu výdajů kraje,“ uvedl Karpíšek.

Největší stavbou je v letošním i příštím roce projekt stavba západního okruhu Plzně. Po dvou letech, kdy kraj musel krátit vlastní výdaje i výdaje jeho příspěvkových organizací z důvodů dopadů pandemie covid-19 v závislosti na snížení daňových příjmů, je pro rok 2022 u všech oblastí plánován nárůst, kromě oblasti zdravotnictví.

„Rozpočet pro rok 2022 je sice navržen jako schodkový, ale musíme brát v úvahu, že možnosti kraje jsou limitovány vývojem ekonomiky, výběrem daní a jejich přerozdělením z rozpočtového určení daní. Bude důležité, zda vývoj příjmů bude stoupat, či opět nastane stagnace příjmů. Zřetel je nutné brát také na stoupající výdaje, zejména v příspěvkových organizacích kraje,“ dodala hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová. Součástí rozpočtu je i pokrytí požadavků obcí a různých neziskových organizací, podpora výjimečných osob a projektů na území kraje.