Tohle je ona! Piráti zveřejnili úplné znění koaliční smlouvy

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 23. listopad 2020 22:03
127466071_10158761271606971_1066216603448227305_o Zdroj foto: Piráti Plzeňský kraj

Koaliční smlouvu o nové vládě v Plzeňském kraji podepsala společně Uskupení STAN + Piráti a ODS + TOP 09 11. listopadu. Na čem se všechny strany dohodly? Co je prioritou? Kdy a kdo může smlouvu vypovědět? Piráti teď zveřejnili na svých stránkách kompletní znění.

"Nemyslíme si, že přílišná transparence škodí. Proto vám přinášíme kompletní znění krajské koaliční smlouvy, kterou najdete v našem registru," uvedli Piráti.

Smlouva o koalici obsahuje personální obsazení rady, výbory či hlavní priority kraje. Tou hlavní je zdravotnictví, kde se mimo jiné všichni zavázali k tomu, že budou zachovány krajské nemocnice v majetku Plzeňského kraje a nedojde k privatizaci nebo prodeji žádné z šesti krajských nemocnic. Nové vedení se také zavázalo k okamžitému řešení situace ohledně nemocnice v Sušici. Do 30. června roku 2022 bude zrušen Zdravotnický holding Nemocnic Plzeňského kraje, spolupráce a koordinace přitom bude zajištěna jiným způsobem.

Výběr dalších priorit kraje: Školství: -Bude pokračováno v opravách a rekonstrukcích objektů krajských škol. -Podpora venkovských škol či technického vzdělávání. Sport: -Budeme nadále rozvíjet a podporovat Sportovní gymnázium. -Budeme pokračovat v dlouhodobém projektu výstavby multifunkčních hřišť v obcích. -Podpoříme přípravy výstavby multifunkční a atletické haly v Plzni. Kultura: -Vedení Plzeňského kraje bude aktivně hledat zdroje pro výstavbu Západočeské galerie v lokalitě U Zvonu v minimální výši 40 procent z předpokládané částky na výstavbu včetně interiérů. Bez zajištění této částky nebudou na výstavbu galerie vynakládány žádné finanční prostředky z rozpočtu Plzeňského kraje. Ekonomika: -Zajistíme vyrovnané hospodaření s využitím překlenovacích úvěrů a zůstatku z minulých let na předfinancování a kofinancování investičních akcí. Životní prostředí a regionální rozvoj: -Vypracujeme regionální strategii adaptačních opatření pro území Plzeňského kraje, která vymezí problémové oblasti z hlediska zadržování vody v krajině a stanoví vhodná vodohospodářská opatření pro realizaci. -Zřídíme fond proti suchu a pro zadržování vody v krajině -Podpoříme farmy rodinného typu Doprava: -Dopracujeme a schválíme koncepci rozvoje silniční a železniční sítě a její naplňování, například hledání zdrojů na stavbu Napojení severního Rokycanska na D5. -Schválíme koncepci rozvoje cyklodopravy a zajistíme její postupné naplňování. Sociální služby: -Budeme pokračovat v modernizaci sociálních zařízení. -Navýšíme kapacity v pobytových zařízeních na území Plzeňského kraje o 150 lůžek. -Zajistíme projekt Seniorská karta. Digitalizace: -Zveřejníme rozklikávací rozpočet na webových stránkách kraje včetně pravidelné aktualizace.

Pokud se chcete podívat na celé znění koaliční smlouvy, můžete ji najít na stránkách Pirátů.