Aktualizováno: Tramvajovou trať na Koterovské čeká oprava za téměř 250 milionů

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 25. září 2023 12:14

Média

Aktualizováno 20. 11. Cestujícím MHD v Plzni i řidičům nastávají další komplikace. Ve středu 27. září totiž začne rozsáhlá rekonstrukce tramvajové trati, zastávek, komunikace i chodníků a inženýrských sítí v Koterovské ulici na Slovanech.

Rekonstrukcí projde úsek o celkové délce 927 metrů. "Nejen tramvajová trať, ale také komunikace, chodníky i inženýrské sítě, veřejné osvětlení, světelná signalizace či informační systém jsou v této části už v nevyhovujícím stavu, a proto město Plzeň do kompletní rekonstrukce investuje téměř čtvrt miliardy korun včetně DPH,“ informoval první náměstek primátora města Plzně pro oblast technickou Pavel Bosák, do jehož gesce patří také Odbor investic Magistrátu města Plzně.

V inkriminovaném necelém kilometrovém úseku Koterovské ulice, který je ohraničen křižovatkou se Sladkovského ulicí a okružní křižovatkou před OC Galerie Slovany (včetně), je připravena kompletní rekonstrukce tramvajového tělesa včetně zastávek, opravy komunikace a chodníků. Budou provedeny přeložky inženýrských sítí, tedy například kanalizačních, vodovodních řadů či plynovodních řadů, slaboproudých rozvodů, trakčního vedení, nově osazeno bude veřejné osvětlení, světlená signalizace i informační systém. Samozřejmou součástí stavby jsou i sadové úpravy.

V tomto roce bude opravována část Koterovské od OC Galerie Slovany včetně okružní křižovatky až na náměstí Generála Píky, v příštím roce pak od náměstí Generála Píky až ke křižovatce se Sladkovského ulicí. „Tato rozsáhlá rekonstrukce je připravena tak, aby stavební úpravy a s nimi spojená dopravní omezení začaly až po dokončení oprav mostu Milénia,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar. Dodal, že stavba je rozdělena do několika etap. „Ta nultá začíná už ve středu 27. září budováním provizorní komunikace přes okružní křižovatku u OC Galerie Slovany. První etapa, která si už vyžádá dopravní omezení i změny v městské hromadné dopravě, začne 7. října. To už bude most Milénia průjezdný,“ dodal Aleš Tolar s tím, že děkuje řidičům za trpělivost.

V termínu od 27. září do 6. října (0. etapa) bude vjezd pro automobilovou dopravu na okružní křižovatku zachován beze změn.

V termínu od 7. října do 2. listopadu (1. etapa) dojde k úplné uzavírce vozovky v úseku jednoho ramena této okružní křižovatky – konkrétně bude uzavřena Koterovská mezi ulicemi Částkova a Spojovací. Průjezd Částkovou ulicí přes okružní křižovatku bude umožněn po provizorní komunikaci přes její středový ostrov. Mezi vjezdem do OC Galerie Slovany až k okružní křižovatce u OC Galerie Slovany dojde k úplné uzavírce vozovky. Pro možnost obsluhy OC Galerie Slovany bude zajištěn přejezd přes tramvajové těleso. V místě vstupu na Koterovskou dojde k uzavírce chodníku a vyblokování parkovacích stání za OC Galerie Slovany. Objízdná trasa pro úplnou uzavírku místní komunikace je stanovena ulicemi Částkova, Slovanská, Nepomucká, K Dráze a dále po ulici U Seřadiště.

V termínu od 3. do 16. listopadu (2. etapa) nebude žádné rameno okružní křižovatky uzavřeno, průjezd bude pro automobilovou dopravu zachován beze změn.

V termínu od 17. listopadu do 15. prosince (etapa 3a) bude uzavřeno rameno okružní křižovatky na Koterovskou ve směru do centra města. Průjezd okružní křižovatkou bude umožněn provizorní komunikací přes středový ostrov.

Stavební práce ovlivní od 7. října také MHD. Tramvajová linka číslo 1 bude jezdit po trase Bolevec – náměstí Generála Píky, tramvajová linka číslo 2 pak po trase Malesická – Slovany – Světovar. To znamená, že kvůli stavebním pracím nebudou obslouženy pouze dvě tramvajové zastávky – Radnice Slovany a Brojova. Po dobu úplné uzavírky části Koterovské ulice dojde také k odklonu nočních autobusových N2 a N5, které budou od 7. 10 do 2. 11 vedeny Francouzskou třídou, kam budou přemístěny i zastávky z ul. Koterovská.

Etapy 3 a 4, tedy rekonstrukce Koterovské od náměstí Generála Píky až ke křižovatce se Sladkovského, budou realizovány v příštím roce.

 

Aktualizováno: Tramvajovou trať na Koterovské čeká oprava za téměř 250 milionů ilustrační foto: město Plzeň