V Bolevci pokračuje rekonstrukce plynovodu, na řidiče i chodce čekají uzavírky

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 17. březen 2022 15:23
V Bolevci pokračuje rekonstrukce plynovodu, na řidiče i chodce čekají uzavírky ilustrační. foto: M. Osvaldová

V plzeňské části Bolevec začne třetí a čtvrtá etapa plánované rekonstrukce plynovodu. Stavební práce se dotknou ulic Tachovská, Západní, Plaská, Nad Šídlovákem, Jesenická, U Jam, Kaznějovská, Hořejší a Nýřanská. Práce budou zahájeny v pondělí 21. března. Pokud vše půjde podle plánu, hotovo bude do konce letošního srpna. Rekonstrukci plynovodní sítě je nutné provést kvůli jejímu stáří a již nevyhovujícímu technickému stavu.  

"Část stavebních prací bude prováděna mimo komunikace na travnatých plochách. Zbytek prací pak zasáhne do chodníků a vozovek. Z tohoto důvodu bude docházet průběžně k uzavírkám těchto komunikací. Na chodnících to budou částečné, místy však úplné uzavírky," uvedla mluvčí Městského obvodu Plzeň 1 Miroslava Vejvodová. Pro chodce vždy zůstanou zachovány bezpečné přístupy a vstupy do přilehlých nemovitostí a bude zajištěn průchod kolem stavebního místa.

Vozovky budou uzavírány většinou částečně, výkopové práce totiž budou prováděny zpravidla po polovinách nebo za pomoci přejezdových plechů. "Pokud bude bezpodmínečně nutná úplná uzavírka vozovky, budou občané, kteří bydlí za úplnou uzavírkou, s předstihem seznámeni ze strany dodavatele stavebních prací o době a rozsahu tohoto omezení. Na některých místech pak budou krátkodobě vyblokována parkovací místa," podotkla Vejvodová.

Pokud to situace dovolí, práce budou prováděny po krátkých vzdálenostech, aby bylo omezení pro občany co nejmenší. Po ukončení výkopových prací bude povrch výkopu sledován a udržován v bezpečně sjízdném a schůdném stavu dosypáváním povrchu výkopu.

V rámci rekonstrukce budou odstraněny některé keře a stromky, které vadí plynovým přípojkám. Ve třetí etapě dojde ke kácení v Západní ulici č. 2 – 16 (blíže k areálu 1. ZŠ), v Tachovské ulici 53 – 61, U Jam 22, 24, 49 a v Jesenické 29 – 33. V rámci čtvrté etapy se pak bude kácet v Tachovské 21 – 39 a v Plaské 9 – 57. Zároveň půjde k zemi i několik vzrostlých stromů, v Jesenické, U Jam a v Tachovské dohromady tři smrky, v Plaské pak jedna bříza, borovice a dva smrky. Ve stejných lokalitách bude do dvou let provedena náhradní výsadba. Celkem se zde vysází deset nových lip a jasanů.