V centrálních sadech se měnily stromy. Devět poškozených padlo, místo nich vyrostou nové

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 4. únor 2020 09:17
IMG_0612 Foto: Správa veřejného statku města Plzně

V centrálních sadech v Plzni bylo na přelomu roku pokáceno devět starých nestabilních stromů, vysazeno naopak bylo osm nových.

Foto: Správa veřejného statku města Plzně

"Stromy jsou živé organismy, které stárnou a v určitém stádiu svého vývoje se dostávají do fáze postupného odumírání, rozpadu, který vede k zániku. V městských parcích a sadech nemůžeme nechat dojít zánik stromu až do úplného konce, tedy do případného statického selhání," vysvětlil důvod pokácení stromů Petr Kuták ze Správy veřejného statku města Plzně. Pracovníci, kteří o vykácení stromů rozhodují, se často snaží lidem vysvětlovat, že to je především z důvodu bezpečnosti návštěvníků parku a ochrany majetku, především zaparkovaných aut. "Místo pokácených stromů se zpravidla v blízkosti sází stromy nové," doplnil Kuták.

Foto: Správa veřejného statku města Plzně

Na přelomu roku padl dutý javor s vyhnilým kmenem ve Smetanových sadech pod divadlem. Místo něj již stojí mladý pestrolistý javor. Po několikaletém váhání byl pokácen vykloněný akát před hotelem Slovan. "Ten zatím nebyl nahrazen novým stromem, protože místo nad pařezem je pod korunou mohutného vícekmenného javoru a mladý strom by byl ve stínu a v kořenové konkurenci," uvedl Kuták. Vyměněny byly dvě neperspektivní lípy s prasklým kmenem u budovy Západočeského muzea. Z důvodu výskytu plodnic dřevokazných hub na kmeni a obavy ze zlomu poškozeného kmeny byla pokácena velká lípa vedle zbrojnice Západočeského muzea, kterou nahradí na stejném místě jiná po dokončení výměny vodovodního potrubí. V Šafaříkových sadech bylo pokáceno dožívající jasanové torzo. Místo něj byly vysazeny dva mladé jasany. Velký nakloněný akát padl u památníku Františka Křižíka. "Po měření akustickým tomografem se ukázalo, že kmen má rozsáhlou centrální dutinu a velký podíl destruovaného dřeva," popsal Kuták. V Mlýnské strouze uhynuly dva stromy. Javor vedle venkovní terasy restaurace a jilm naproti hotelu Gondola. Místo nich byly vysazeny dva listnaté stromy - ořešák černý a dub uherský.

Na konci letošního roku plánuje Správa veřejného statku města Plzně výměnu dalších tří stromů – poškozeného javoru v Kopeckého sadech u hrající fontány, torza hlošiny naproti Martinské ulici a mohutného jasanu s poškozenou bází kmene a výskytem plodnic dřevokazných hub v Mlýnské strouze u „masek“. "U tohoto stromu bylo metodou „tahové zkoušky“ zjištěna výrazně snížená stabilita," dodal Kuták.