Řidiči už nemusí po objízdné trase. Most na frekventované silnici je opět průjezdný

Zveřejněno v Z regionu
Od - pátek, 3. prosinec 2021 06:41

Média

Zrekonstruovaný most na frekventované silnici v Horšovském Týně na Domažlicku je po několikaměsíční uzavírce znovu oficiálně v provozu. Most, který je vstupní branou do historického města z hlavního tahu Plzeň - Domažlice - Německo, byl od května zcela uzavřený, doprava musela jezdit po objízdných trasách. Součástí oprav byla také obnova sochy a kříže přiléhajících k mostu.

Původní most byl před rekonstrukcí ve velmi špatném stavu, při opravě musel být rozebraný. Obří jeřáb v létě odstranil přes 100 let starou ocelovou konstrukci přes Radbuzu a instaloval deset nosníků, každý o délce 18 metrů a hmotnosti 45 tun. Plošné založení mostních podpěr posílily kořenové mikropiloty. Na obou stranách mostu jsou nové železobetonové římsy v šířce 2,55 metru, na nich je osazené ocelové zábradlí. Celý most o délce 37,5 metru je nyní širší, měří 6,5 metru, takže se na něm vyhnou i dva nákladní vozy.

„Most v Horšovském Týně byl zhotovitelem stavby předán do užívání o měsíc dříve a za to bych rád poděkoval. Jednalo se totiž o náročnější rekonstrukci, než bylo původně plánováno. Jsem si vědom, že omezení související s rekonstrukcí byla značná, ale věřím, že od teď most bude obyvatelům sloužit dlouho,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Odvodnění mostu je řešeno podélným a příčným sklonem mostu. Na obou březích bylo provedeno napojení na stávající terén. Na levém břehu bylo provedeno předláždění části chodníku, upraveno napojení na stávající zábradlí a úpravy nábřežní zdi v Žižkově ulici. Na pravém břehu byla provedena úprava živičných chodníků a osazení původního zábradlí.

Řidiči už nemusí po objízdné trase. Most na frekventované silnici je opět průjezdný Foto: Plzeňský kraj