V průběhu uzavírky okresů zkontrolovali policisté v kraji přes 161 tisíc aut

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 12. duben 2021 16:56
ViewImage (1) Foto: PČR

Zhruba 2,5 procenta lidí, které od začátku března do nedělní půlnoci kontrolovali v Plzeňském kraji policisté, porušilo mimořádná nebo nebo krizová opatření nařízená vládou kvůli koronavirové pandemii. Šlo mimo jiné o povinnost mít zakryté dýchací cesty či o omezení pohybu mezi okresy. Policisté v kraji provedli za šest týdnů lockdownu 161.231 kontrol.

Foto: PČR

"Od prvního března do dnešní půlnoci jsme prováděli na celém území Plzeňského kraje kontroly dodržování vládních opatření, do kterých bylo zapojeno každý den okolo 220 policistů, přes 80 vojáků a více než dvě desítky příslušníků Celní správy ČR," uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová.

Za uplynulých šest týdnů tyto hlídky společně provedly 161 231 kontrol, v jejich souvislosti zjistily 4 045 případů porušení vládních nařízení a v 1 141 případech odepřely řidičům vjezd. S přihlédnutím ke konkrétním okolnostem vyřešili policisté většinu těchto přestupků s lidmi na místě domluvou, jen v ojedinělých případech uložili za jejich nedodržování příkazem na místě pokuty či přestupky oznámili na příslušné správní orgány k dalšímu projednání. V rámci prováděných kontrol se policisté rovněž zaměřili na jiná protiprávní jednání, jako byly například přestupky v dopravě, a rovněž na vyhledávání trestné činnosti.

Foto: PČR

Nerespektování mimořádných nebo krizových opatření zjistili policisté v Plzeňském kraji pouze u 2,5 % ze všech kontrolovaných osob. "Chtěli bychom tedy v této souvislosti poděkovat veřejnosti za to, že většina kontrolovaných lidí dodržovala nařízená vládní opatření a nesnažila se je zbytečně obejít. Hlídky se v našem kraji setkávaly převážně s pochopením a nepříjemnosti či nevhodné chování od občanů byly jen ojedinělými záležitostmi, které byly následně bezkonfliktně vyřešeny. Chtěli bychom poděkovat i těm z vás, kteří jste nám vyjadřovali svoji podporu a vlídným slovem zpříjemnili kolegům jejich službu. Poděkování patří i těm, kteří přijeli s teplým čajem, kávou nebo drobným pohoštěním za kolegy na pevná stanoviště a udělali jím tím radost. Podpory vás všech si velice vážíme," dodala Burešová.