×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 10008

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 10023

Videa od univerzity naučí hendikepované první pomoc

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 7. červenec 2021 12:44

Včasně a správně podaná první pomoc dokáže zachránit a stabilizovat nejeden lidský život. Stres ale někdy způsobí, že najednou nevíte, co dělat a ztratíte hlavu. A co když jste dokonce sluchově hendikepovaný? Fakulta zdravotnických studií  ZČU v Plzni se rozhodla tento problém řešit. Pro osoby se specifickými potřebami natočí soubor bezbariérových videí ve znakové řeči.

Víte co je první pomoc? Jsou to postupy a opatření, které může postiženému při úrazu nebo nemoci poskytnout i laik. Stabilizujete tím zdravotní stav postiženého do příchodu záchranné služby, dřív než mu bude poskytnuto lékařské ošetření. O resuscitaci mluvíme tehdy, pokud je zasažena některá ze základních životních funkcí - dýchání a krevní oběh.

“Resuscitaci by měl znát každý z nás, pravděpodobně ji budeme ve svém životě někdy potřebovat, jen nikdo nevíme, kdy to bude - kdy naše znalosti a a pohotová reakce zachrání lidský život, “ zní jednohlasně od odborníků z Fakulty zdravotnických studií.

první pomoc 2Poskytnout první pomoc musí skutečně každý. I když poskytnutí první pomoci není v legislativě zakotveno přímo jako povinnost, můžete být potrestáni jejím úmyslném neposkytnutí. Výška trestu je definována v zákoně, podle kterého jde o trestný čin.

První pomoc při přímém ohrožení života, nemoci či úrazu je tedy povinen poskytnout každý. Nesmí tím však ohrozit svoje vlastní bezpečí (například svědci autonehody).

Za ohrožení vlastního bezpečí se považuje například riziko zasažení elektrickým proudem, popálení od ohně či žíraviny, utonutí nebo výbuch hořlavin. Pokud jste absolutní laik, za poskytnutí první pomoci se považuje i bezodkladné přivolání zdravotní pomoci. Pokud jste absolvovaly školení první pomoci, očekává se od vás i aktivní zásah. Mezi tyto osoby patří vlastníci řidičského oprávnění, zdravotníci či sportovní instruktoři. Úplně typickým příkladem, kdy se můžete dopustit trestného činu, je ujetí z místa dopravní nehody, a to i bez ohledu na to, jak jsou zranění závažná.

Videa vzniknou za podpory Západočeské univerzity v Plzni.

Autor: Markéta Hallová