Vrátí se do Malesického potoka voda? Plzeňská radnice přispěje dotací na prověření, zda je to možné

Zveřejněno v Aktuálně
Od - neděle, 2. duben 2023 08:18
Vrátí se do Malesického potoka voda? Plzeňská radnice přispěje dotací na prověření, zda je to možné ilustrační. Foto: P. Bauer

Na úhradu části projektu, jehož snahou je vrátit vodu do Malesického potoka, přispěje i plzeňská radnice. Rada města odsouhlasila poskytnutí dotace ve výši 208 tisíc korun spolku Živá krajina Plzeňský kraj. Poskytnutí dotace ještě musí schválit zastupitelé. 

Dobrovolníci ze spolku Živá krajina Plzeňský kraj se zaměřují na ozdravení krajiny v lokalitách kolem místních potoků. „Dotaci 208 tisíc poskytnutou z městského fondu životního prostředí využijí na koordinaci projektu, dlouhodobou komunikaci se samosprávami, vlastníky půdy či zemědělci, nebo také na akce a komentované vycházky pro Plzeňany, během nichž se účastníci seznámí se stavem přírody a krajiny v okolí Malesického potoka. Díky těmto aktivitám se ukáže, za jakých podmínek, a zda je možné do povodí Malesického potoka vodu vrátit zpět. Plzeň těmto chvályhodným projektům, které mají za cíl bránit ztrátě vody v přírodě, velmi fandí. Proto jej město podpořilo v plné výši,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Dalším krokem je vzbudit v Plzeňanech zájem o činnosti spolku tak, aby se rozšiřovala komunita, která bude mít zájem o ozdravení krajiny a bude tuto myšlenku šířit dál.

Součástí projektu je i studie proveditelnosti, tu si ale spolek hradí sám. Poté vzniknou podklady pro realizaci řady změn. Práce začíná podrobným mapováním místní krajiny a její historie. Pokračuje detailním zjišťováním problematických míst, končí návrhem konkrétních opatření, která obnovují biodiverzitu, zvyšují hladinu spodních vod, a také vedou ke vzniku mokřadů v místech, kde kdysi bývaly.

Na území města Plzně se spolek zabývá také Hrádeckým a Božkovským potokem. Dokončuje studii proveditelnosti pro povodí Čeminského potoka, nyní chce pokračovat právě Malesickým.