Vypadají zdravě, ale nejsou. Stromy mohou ohrozit občany

Zveřejněno v Z Plzně
Od - neděle, 5. červen 2022 14:37
Vypadají zdravě, ale nejsou. Stromy mohou ohrozit občany Foto: ÚMO Plzeň 3

Na první pohled může vypadat zdravě, ne vždy ale tomu tak je. O tom se přesvědčil při nedávné kontrole i odbor životního prostředí centrálního městského obvodu, který pravidelně kontroluje stromy na území obvodu.

Jedna taková kontrola se uskutečnila minulý týden na náměstí Míru. Starosta centrálního obvodu David Procházka a pracovníci odboru životního prostředí tu společně s pracovníky Magistrátu města Plzně zkontrolovali jeden z potenciálně nebezpečných stromů akustickým tomografem.

Tomograf ve stromě odhalil dutinu, která by v budoucnu mohla způsobit jeho rozlomení nebo vyvrácení. „Laik nepozná, že je se stromem něco v nepořádku. Na první pohled je to krásný vzrostlý strom. Mohl by ale ohrozit naše občany, což je samozřejmě nepřípustné, proto teď bude na odbornících, kteří vymyslí, jak stromu pomoci, aby už nebyl hrozbou, ale zároveň aby se nemusel pokácet,“ vysvětluje starosta MO Plzeň 3 David Procházka. 

„Zadáme provedení redukčních řezů v koruně dubu tak, abychom korunu odlehčili, strom stabilizovali a snížili riziko selhání stromu nebo jeho části. Speciální redukční a stabilizační řezy v korunách stromů mohou provádět pouze certifikovaní arboristé,“ vysvětluje Kamila Kindlová z oboru životního prostředí Magistrátu města Plzně.

Centrální obvod a jeho pracovníci se snaží stromy zachraňovat v co největší možné míře. „Každý zachráněný strom je důležitý. A také v tomto případě platí, dvakrát měř a kontroluj a jednou řež,“ dodává starosta.

Kontroly stromů se na území obvodu konají pravidelně několikrát do měsíce. Své podněty týkající se stromů mohou podávat i občané. Obracet se mohou přímo na odbor životního prostředí ÚMO Plzeň 3.