Významný mezník pro Západočeskou univerzitu. Získala akreditaci pro 11 oblastí vzdělávání

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 12. prosinec 2019 13:18
ZČU ZČU - ilustrační foto

Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) udělil Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) institucionální akreditaci pro jedenáct oblastí vzdělávání. V jejich rámci bude moci ZČU sama schvalovat studijní programy. Získání institucionální akreditace představuje důležitý mezník pro další rozvoj ZČU.

„Udělení institucionální akreditace je důkazem toho, že jsme univerzitou s kvalitním, funkčním vnitřním prostředím a dobře nastavenými interními procesy, která je připravena autonomně schvalovat studijní programy,“ vysvětluje rektor Miroslav Holeček s tím, že získání institucionální akreditace je zásadní okamžik pro další rozvoj ZČU. „Národní akreditační úřad svým rozhodnutím vyjádřil, že vzdělání poskytovaného na Západočeské univerzitě splňuje nejpřísnější měřítka kvality, stanovená nezávislým hodnoticím orgánem,“ dodává rektor ZČU.

ZČU získala akreditaci pro jedenáct oblastí vzdělávání.  Ekonomické obory; Elektrotechnika; Filozofie, religionistika a teologie; Informatika; Kybernetika; Politické vědy; Sociologie; Strojírenství, technologie a materiály; Tělesná výchova a sport, kinantropologie; Umění a Vědy o zemi. Ve všech jedenácti oblastech se jedná o bakalářský stupeň studia, v osmi také o  stupeň magisterský a ve čtyřech oblastech bylo akreditováno i  studium doktorské. Západočeská univerzita tak může v těchto oblastech tvořit a samostatně schvalovat studijní programy a na jejich základě poskytovat vysokoškolské vzdělání. Uvedené oblasti vzdělávání pokrývá svou výukou sedm z devíti fakult ZČU - aplikovaných věd, elektrotechnická, strojní, ekonomická, filozofická, pedagogická a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.

„Udělení institucionální akreditace všem třem technickým fakultám ZČU na dobu deseti let pro všechny stupně studia naplnilo naše očekávání a potvrdilo silnou pozici Západočeské univerzity v technických vědách,“ uvedl rektor ZČU. „Mimořádně pozitivně překvapila Fakulta filozofická, která získala akreditaci pro tři oblasti vzdělávání. To je vynikající úspěch,“ zhodnotil rektor ZČU výsledek Fakulty filozofické, které NAÚ udělil akreditaci pro oblasti Filozofie, religionistika a teologie; Sociologie a Politické vědy, všechny pro bakalářský i magisterský stupeň studia. Velmi silné postavení prokázala podle Miroslava Holečka také Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, která obdržela pro oblast Umění akreditaci také pro bakalářský i magisterský stupeň studia.

„Institucionální akreditace přináší významně větší míru samostatnosti, ale pochopitelně také zodpovědnosti,“ upozorňuje Miroslav Holeček. O vzniku, změnách či rušení studijních programů bude nyní škola rozhodovat prostřednictvím Rady pro vnitřní hodnocení ZČU, která bude zároveň dohlížet na kvalitu studijních programů. Větší míra autonomie přinese univerzitě možnost pružněji reagovat na potřeby praxe, připravovat například specifické interdisciplinární programy nebo programy zohledňující regionální specifika.