Začne velká rekonstrukce Jízdecké a Tyršovy ulice za 42 milionů

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 17. duben 2020 12:22
plzen_cz_Rychtářka ilustrační

Jízdecká a Tyršova ulice dostane nový povrch. Rekonstrukce 1,3 kilometrů dlouhé vozovky od mostu přes řeku Radbuzu u křižovatky Sirková, U Prazdroje až po křižovatku na Palackého náměstí začne v pondělí 20. dubna a skončí v polovině listopadu tohoto roku. Součástí oprav za 42 milionů korun jsou také úpravy křižovatek i autobusové zastávky Na Rychtářce.

"Kromě vlastní opravy vozovky je součástí stavby také výměna obrub podél vozovky, opraveny budou i přejezdné střední dělící pásy a část betonových a ocelových svodidel v rozsahu dotčeného úseku. Na opravu pak navazuje obnova vodorovného dopravního značení včetně doplnění dopravního značení svislého," popsal ředitel plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák.

Vzhledem k rozsahu prací a celkové délce opravovaného úseku bude výstavba probíhat po několika etapách. "V počáteční fázi výstavby budou prováděny práce na úseku od parkovacího domu Rychtářka po křižovatku s Palackého náměstím. Tyto práce budou probíhat vždy na jednom jízdním pruhu v každém směru, doprava pak bude vedena po zbývajícím volném jízdním pruhu pro každý směr. Předpokládaná doba výstavby této fáze je od zahájení stavby až do poloviny letních prázdnin," popsal Kuťák.

Do konce letních prázdnin se pak předpokládá s dokončením opravy pravého jízdního pásu od mostu přes řeku Radbuzu po začátek řadících pruhů křižovatky Na Rychtářce x Truhlářská, včetně opravy přejezdného středního dělícího pásu. Práce budou probíhat vždy na jednom jízdním pruhu a dopravní proud bude omezen do zbývajícího volného jízdního pruhu.

Od konce letních prázdnin do poloviny listopadu se pak předpokládá s realizací závěrečné fáze výstavby zahrnující plochy křižovatky Na Rychtářce s Truhlářskou ulicí a sady 5. května, včetně ploch řadících pruhů na a navazujících autobusových zastávek Na Rychtářce. "Práce budou probíhat střídavě po jednotlivých pásech, doprava bude převáděna přes přejezdný střední dělící pás na volný pás s obousměrným provozem jedním pruhem pro každý směr jízdy. V křižovatce bude zakázáno levé odbočení do ulice sady 5. května, na nezbytnou dobu, zhruba měsíc, bude propojení se sady 5. května uzavřeno zcela. Po dobu trvání této fáze výstavby bude přechodně bez náhrady zrušena autobusová zastávka Na Rychtářce v obou směrech, průjezd linky bude zachován," dodal Kuťák.