Zaměstnance čeká plošné testování. Jak bude vypadat?

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 17. leden 2022 06:58
Zaměstnance čeká plošné testování. Jak bude vypadat? ilustrační. Foto: Nemocnice PK

Od pondělí 17. ledna se všichni zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné musí v práci testovat. A to dvakrát týdne, jednou za 3 - 5 dní.

Jak často se bude testovat?
Všichni se budou testovat pomocí antigenních samotestovacích sad dvakrát týdně. Následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není‑li zaměstnanec v den termínu testování v práci, otestuje se v den příchodu na pracoviště.

Co dělat, když vyjde test v práci pozitivní?
Ve chvíli, kdy zaměstnanci vyjde při plošném testování pozitivní antigenní test, tak má povinnost zaměstnavatele co nejdříve o výsledku informovat a opustit pracoviště. Do doby, než mu hygienici nařídí karanténu, tak musí nosit respirátor třídy FFP2 a zamezit kontaktu s dalšími lidmi. Karanténa trvá pět dní a končí uplynutím této doby, pokud se neobjeví žádné příznaky. V případě, že osoba podstoupila v době po pozitivním výsledku testu vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví karanténu ukončí.

Jak má zaměstnanec s pozitivním testem postupovat po ukončení karantény?
Zaměstnanec po návratu do práce podstoupí rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS‑CoV-2, který si sám provede nebo mu bude proveden na pracovišti. OSVČ test podstoupí v místě výkonu činnosti. Testování takové osoby se nařizuje zajistit zaměstnavateli pro zaměstnance a právnické osobě pro osobu, která je orgánem nebo členem orgánu této právnické osoby.

Kdo se testovat nemusí?
Výjimka platí pouze pro ty, kdo se nesetkávají na pracovišti se třetími osobami. "Osoba samostatně výdělečně činná není povinna podstoupit testování, jestliže se v místě, kde vykonává svoji činnost, nesetkává se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s ní ve stejné domácnosti. Testovat se nemusí také lidé, kteří v uplynulých 72 hodinách podstoupili PCR test s negativním výsledkem nebo rychlý antigenní test, který v posledních 24 hodinách provedl zdravotnický pracovník a jeho výsledek byl negativní," podotklo ministerstvo zdravotnictví.

Může zaměstnanec odmítnout test?
Může, ale zaměstnavatel ho zároveň musí co nejdříve oznámit hygienikům. Na takového zaměstnance se pak vztahuje několik nařízení, která musí dodržet. Neotestovaný zaměstnanec musí na pracovišti nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest bez výdechového ventilu a nesmí si ho sundat po celou dobu, co je v práci. Dále je dle nařízení nutné, aby dodržoval rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob na pracovišti, pokud je to vzhledem k povaze práce možné. A s ostatními lidmi se nesmí ani stravovat, musí sedět odděleně. Případně je převelený na home-office, pokud je to možné.