Zaměstnanci Fakultní nemocnice dostanou od města do nájmu další byty

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 5. únor 2021 14:10
IMG_3267 foto: FN Plzeň

Už 21 bytů poskytla Plzeň do nájmu Fakultní nemocnici Plzeň. Ta je využívá pro své zaměstnance. Spolupráce mezi oběma subjekty funguje již pátým rokem a největšímu zdravotnickému zařízení v regionu pomáhá při náboru a stabilizaci zdravotníků. Městské byty se nacházejí na různých adresách v západočeské metropoli, přičemž největší zájem mezi zaměstnanci nemocnice zůstává spíše o menší jednopokojové či dvoupokojové byty se samostatnou kuchyní. 

„Kdy jindy, než právě v této době si uvědomujeme, jak je dostatek kvalifikovaného personálu zásadní pro záchranu nás všech. Proto bychom se měli snažit ulehčit zdravotníkům jejich život, jak to jen jde. Jsem rád, že jako město můžeme pomoci například i touto formou,“ uvedl primátor Plzně Martin Baxa.

„Jsme přesvědčeni o tom, že šance získat městský byt do podnájmu od fakultní nemocnice je jedním z bonusů, který by mohl přilákat zdravotnický personál zdejší nemocnici, anebo jí ho pomoci udržet. Z fakultní nemocnice máme informace a zpětnou vazbu, že eviduje ze strany svých zaměstnanců stále velký počet žádostí o byty. Poslední byt, o němž letos v lednu rozhodla rada města, je o velikosti 4+1 a nachází se v Nerudově ulici,“ řekl radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf, který za projektem spolupráce města Plzně s Fakultní nemocnicí Plzeň stojí.

Spolupráce začala v roce 2016, první byty město uvolnilo v ulicích Dominikánská, Pražská, Klatovská. Postupně přibyly další adresy v různých lokalitách města. Nájemní smlouva je uzavírána vždy přímo s nemocnicí, a to na dobu určitou 6 až 11 měsíců, vždy však do 30. září nebo 31. března kalendářního roku. Nájemné je stanoveno v základní výši 86,86 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc. Nájemce bytu je oprávněn uzavřít podnájemní smlouvu na výše uvedený byt výhradně však pouze s pracovníkem Fakultní nemocnice Plzeň.

„Jsem velmi rád, že spolupráce města Plzeň a fakultní nemocnice přináší našim zaměstnancům takovéto benefity. Nemocnice funguje v pandemickém provozu skoro rok a naši zdravotníci jsou nesmírně vyčerpaní. Právě dostatek personálu, který má dobré zázemí nejen v práci, ale i doma, je pro léčbu našich pacientů to nejdůležitější,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek.

Postup při zajištění služebního bytu pro stabilizaci či nábor pracovníků schválila Rada města Plzně v březnu roku 2016. Každý požadavek na zajištění služebního bytu je projednáván ve vedení města, uzavření nájemní smlouvy schvaluje Rada města Plzně. Nájemní smlouvy s právem podnájmu pro pracovníky fakultní nemocnice uzavřené v souladu s tímto postupem, tedy pro stabilizaci či nábor pracovníků, jsou vázány na výkon zaměstnání.